Zapojili sme sa do projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Vypočuť si tuto časť stránky

V rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb realizujeme aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb na podporu ich samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti prijímateľov pri denných životných aktivitách. Vďaka pomoci a finančným prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja uskutočňujeme aktivity v procese prechodu do komunitného života prijímateľov sociálnych služieb.

Realizácia projektu: máj 2022 – november 2023

Scroll to Top Skip to content