Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované zdravotné sestry a zdravotnícki asistenti zariadenia v spolupráci s lekármi a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS:

Vypočuť si časť stránky

Lekári prichádzajú do nášho zariadenia vo vyhradených ambulantných dňoch:
– pravidelne, v určených ambulantných dňoch, vo vyhradenej ambulantnej miestnosti
– nepravidelne, podľa potreby
– pravidelne navštevujú klientov na izbách, pri lôžku, prednostne klientov imobilných, čiastočne mobilných alebo inak na to odkázaných

Obsah ošetrovateľskej starostlivosti:

Základná ošetrovateľská starostlivosť

hygienické úkony, polohovanie, rehabilitácia, preväzy rán, podávanie liekov, inzulínu a iných liečiv podľa indikácie lekára, zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok, meranie fyziologických funkcií a sledovanie celkového zdravotného a psychického stavu klientov.

Odborná ošetrovateľská starostlivosť

je poskytovaná zmluvnou ADOS, alebo je zabezpečený prevoz klienta do zdravotníckeho zariadenia

Oddelenia:

1. oddelenie pre klientov domova sociálnych služieb
2. oddelenie pre klientov špecializovaného zariadenia pre demencie rôzneho typu etiológie
3. oddelenie pre klientov – seniorov

Samostatnú časť tvorí oddelenie rehabilitácie. Súčasťou rehabilitácie je malá telocvičňa s posilňovňou.

Nákup liekov, zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok pre klientov je pravidelne, denne zabezpečované prostredníctvom zmluvnej lekárne priamo na izby klientov.

Scroll to Top Skip to content