Ošetrovateľská starostlivosť

Vypočuť si časť stránky

Lekári prichádzajú do nášho zariadenia vo vyhradených ambulantných dňoch:
– pravidelne, v určených ambulantných dňoch, vo vyhradenej ambulantnej miestnosti
– nepravidelne, podľa potreby
– pravidelne navštevujú klientov na izbách, pri lôžku, prednostne klientov imobilných, čiastočne mobilných alebo inak na to odkázaných

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť

je zameraná na hygienické úkony, polohovanie, preväzy rán, podávanie liekov, a iných liečiv podľa indikácie lekára, zabezpečenie liekov a zdravotných pomôcok, odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, meranie fyziologických funkcií. podávanie oxygenoterapie, podávanie stravy cez NGS alebo PEG sondu,  sledovanie celkového a psychického stavu klientov.

Je poskytovaná skúsenými sestrami a praktickými sestrami. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o klienta nepretržite zabezpečujeme základné lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske vyšetrenia, lekárske predpisy, poukazy na kompenzačné pomôcky, zdravotnú kozmetiku, na materiálno-technické vybavenie a v neposlednom rade v stavoch bezprostredne ohrozujúcich život privolanie RZP.

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme aj v zmluvnom vzťahu s VšZP v rozsahu 100 lôžok. 

Scroll to Top Skip to content