Zverejňovanie údajov o uzatvorených zmluvách

Číslo zmluvyZmluvná stranaPredmet zmluvyDátum uzatvoreniaDátum zverejneniaPlatnosť zmluvy doNázov súboru (.pdf)
33/2021Hypur, s.r.oNákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc Dodatok č. 730.9.20216.10.202131.12.2021zmluva_33
32/2021Up Déjeuner, s.r.o.Stravné poukážky pre zamestnancov6.9.20217.9.20215.9.2022zmluva_32
 31/2021 3M elektro-materiál s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru -  nákup a dodávka svetelných zdrojov, svietidiel
a elektroinštalačného materiálu
 26.8.2021 2.9.202131.8.2023  zmluva_31
30/2021 KR – BYTMAT, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru -  nákup a dodávka vodárenského a inštalačného
materiálu
19.8.2021 23.8.2021 22.8.2023 zmluva_30
29/2021Okresný súd TopoľčanyZabezpečenie výkonu trestu povinnej práce23.7.202127.7.2021-zmluva_29
28/2021HASIL - HD, s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie služby - revízie, odborné skúšky plynových a tlakových zariadení19.7.202120.7.202119.7.2023zmluva_28
27/2021Hypur, s.r.oNákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc
Dodatok č. 6
12.7.202113.7.202131.12.2021zmluva_27
26/2021Nitriansky samosprávny krajPreúčtovanie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu alebo plyn29.6.20211.7.2021-zmluva_26
25/2021Trnavský samosprávny krajDodatok č. 1/2021 k Zmluve č. 06/202130.6.20211.7.2021-zmluva_25
24/2021Fly SPANKOiL, s.r.o.Umiestnenie a prevádzkovanie
nápojového automatu
30.6.202130.6.202130.6.2022zmluva_24
23/2021Hypur, s.r.oNákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc
Dodatok č. 5
29.6.202130.6.202131.12.2021zmluva_23
22/2021Eduard Bečka - ELMAOprava hygienickej maľovky po rekonštrukcií elektroinštalácie24.6.202125.6.2021-zmluva_22
21/2021STYLE-MONT spol. s. r. o.Realizácia stavby - Oprava strechy spojovacieho pavilónu23.6.202123.6.202124.10.2021zmluva_21
20/2021ENERGO-SK a. s. , v likvidáciíDohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla23.6.202123.6.2021-zmluva_20
19/2021ENERGO-SK a. s. , v likvidáciíDohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu23.6.202123.6.2021-zmluva_19
18/2021ENERGO-SK a. s. , v likvidáciíDohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla23.6.202123.6.2021-zmluva_18
17/2021ENERGO-SK a. s. , v likvidáciíDohoda o ukončení Zmluvy o preučtovaní spotrebovaného plynu23.6.202123.6.2021-zmluva_17
16/2021Trnavský samosprávny krajÚprava právnych vzťahov v súvislosti s úhradou EON7.6.20219.6.2021-zmluva_16
15/2021Nadácia Henkel SlovenskoZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20210101617.5.202119.5.202131.10.2021zmluva_15
14/2021PC - COM, spol. s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie služby - servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES13.5.202114.5.202116.5.2022zmluva_14
13/2021Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka cukrárenských výrobkov14.5.202114.5.202131.12.2022zmluva_13
12/2021Trnavský samosprávny krajÚprava právnych vzťahov v súvislosti s úhradou EON6.5.20217.5.2021-zmluva_12
11/2021Hypur, s.r.oNákup a dodávka jednorázových vinylových rukavíc
Dodatok č. 4
3.5.20217.5.202131.12.2021zmluva_11
10/2021Základná škola s materskou školou, PrašiceDohoda o ukončení zabezpečenia stravovania30.4.202130.4.2021-zmluva_10
9/2021Marián Líška Agentúra LiobZabezpečenie stravovania v prevádzke Prašice28.4.202130.4.202130.4.2022zmluva_9
8/2021Mesto Topoľčanyzabezpečenie sčítania obyvateľov v zariadení28.4.202128.4.202113.5.2021zmluva_8
7/2021Trnavský samosprávny krajUhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON)12.4.202113.4.202131.12.2021zmluva_7
6/2021NEHLSEN - EKO, spol. s. r. o.Nakladanie s odpadom, triedenie a zhodnocovanie12.4.202113.4.2021-zmluva_6
5/2021Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Dodatok č. 4
k Zmluve č. 06NDOS000119
26.2.20215.3.202130.6.2022zmluva_5
4/2021NEHLSEN - EKO, spol. s. r. o.Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/1/20091.3.20215.3.2021-zmluva_4
3/2021Bratislavský samosprávny krajUhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON)26.2.20212.3.202131.12.2021zmluva_3
2/2021HASIL - HD, s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie služby - BOZP23.2.202126.2.202131.12.2022zmluva_2
1/2021EKO stavin s.r.o.Stavebné úpravy - prevádzka Prašice8.1.20218.1.202111.12.2021zmluva_1
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
58/2020 Nadacia SPP Finančný príspevok na pandémiu 30.12.2020 4.1.2021 30.4.2021 zmluva_58
57/2020 VILLO, pracovné pomôcky Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a ochranných prostriedkov 14.12.2020 15.12.2020 31.12.2021 zmluva_57
56/2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Servisné služby 10.11.2020 12.11.2020 Neurčito zmluva_56
55/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov 12.11.2020 12.11.2020 31.12.2021 zmluva_55
54/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka potravinárskeho tovaru 12.11.2020 12.11.2020 31.12.2021 zmluva_54
53/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka konzervárenského tovaru 12.11.2020 12.11.2020 31.12.2021 zmluva_53
52/2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka pekárenských výrobkov 26.10.2020 2.11.2020 31.12.2021 zmluva_52
51/2020 M-TEAM, s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov 26.10.2020 2.11.2020 31.12.2021 zmluva_51
50/2020 Hypur, s.r.o Nákup a dodávka jednorázových vinylových rukavíc Dodatok č. 3 12.10.2020 16.10.2020 31.12.2021 zmluva_50
49/2020 KROSTE, s.r.o. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 21.9.2020 26.9.2020 31.10.2021 zmluva_49
48/2020 HYZA, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru hydiny a hydinových výrobkov 14.9.2020 18.9.2020 31.12.2021 zmluva_48
47/2020 Okresný súd Topoľčany Zabezpečovanie výkonu trestu povinnej práce 11.9.2020 18.9.2020 Neurčito zmluva_47
46/2020 Okresný súd Topoľčany Zabezpečovanie výkonu trestu povinnej práce 3.9.2020 4.9.2020 Neurčito zmluva_46
45/2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky pre zamestnancov 26.8.2020 28.8.2020 2.10.2021 zmluva_45
44/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie 10.8.2020 17.8.2020 31.12.2020 zmluva_44
43/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov 20.7.2020 27.7.2020 31.12.2021 zmluva_43
42/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka oleja na varenie 20.7.2020 27.7.2020 31.12.2021 zmluva_42
41/2020 SLOVNAFT, a.s. Dodatok č. 2 ku Zmluve o predaji motorových paliv a iných tovarov 13.7.2020 16.7.2020 31.12.2022 zmluva_41
40/2020 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Nájom oceľových fliaš, paliet a zväzkov 14.7.2020 14.7.2020 31.5.2023 zmluva_40
39/2020 Stanislav Bolek - Výťahy Bobot Rámcová dohoda - vykonávanie odbornej starostlivosti o vyhradené technické zariadenie 26.6.2020 1.7.2020 31.12.2022 zmluva_39
38/2020 A-Z veľkoobchod, s.r.o. Rámcová dohoda o nákupe a dodávke domácich potrieb 26.6.2020 1.7.2020 31.12.2022 zmluva_38
37/2020 KANCPAPIER, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytnutí služby 4.6.2020 11.6.2020 31.12.2021 zmluva_37
36/2020 Ing. Kostolný Eduard - RATTUS Rámcová dohoda o poskytnutí služby 4.6.2020 11.6.2020 31.12.2022 zmluva_36
35/2020 Ing. Ján Škorec PROSPER Rámcová dohoda o poskytnutí služby 4.6.2020 11.6.2020 31.12.2022 zmluva_35
34/2020 Základná škola s materskou školou, Prašice Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 3/2010 Prašice 1.6.2020 4.6.2020 Neurčito zmluva_34
33/2020 M-TEAM, s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov 22.5.2020 26.5.2020 31.12.2020 zmluva_33
32/2020 PAM fruit, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka ovocia a zeleniny 22.5.2020 26.5.2020 31.12.2021 zmluva_32
31/2020 Fly SPANKOil, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 22.5.2020 26.5.2020 31.5.2021 zmluva_31
30/2020 Nadácia Henkel Slovensko Grantový program Henkel Slovensko seniorom 21.5.2020 21.5.2020 30.9.2020 zmluva_30
29/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka potravinárského tovaru 22.4.2020 30.4.2020 31.12.2020 zmluva_29
28/2020 Nadácia Orange Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 27.4.2020 30.4.2020 31.12.2020 zmluva_28
27/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.4.2020 23.4.2020 Neurčito zmluva_27
26/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.4.2020 23.4.2020 Neurčito zmluva_26
25/2020 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka konzervárenských výrobkov 16.4.2020 23.4.2020 31.12.2020 zmluva_25
24/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8.4.2020 15.4.2020 Neurčito zmluva_24
23/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8.4.2020 15.4.2020 Neurčito zmluva_23
22/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8.4.2020 15.4.2020 Neurčito zmluva_22
21/2020 CO – COMPANY, s. r. o Rámcova dohoda na dodanie služby 2.4.2020 3.4.2020 31.12.2021 zmluva_21
20/2020 Základná škola s materskou školou, Prašice Dodatok č. 1 k zmluve o energiách 3/2010 Prašice 31.3.2020 3.4.2020 Neurčito zmluva_20
19/2020 Základná škola s materskou školou, Prašice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 3/2010 Prašice 31.3.2020 3.4.2020 Neurčito zmluva_19
18/2020 ALW, s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 11.3.2020 20.3.2020 31.12.2021 zmluva_18
17/2020 ELOS – servis, s.r.o. Rámcova dohoda na dodanie služby 18.3.2020 20.3.2020 25.3.2021 zmluva_17
16/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.3.2020 19.3.2020 Neurčito zmluva_16
15/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.3.2020 19.3.2020 Neurčito zmluva_15
14/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.3.2020 19.3.2020 Neurčito zmluva_14
13/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.3.2020 19.3.2020 Neurčito zmluva_13
12/2020 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.3.2020 19.3.2020 Neurčito zmluva_12
11/2020 Občianské združenie SPOKOJNOSŤ Odborná prax - KURZ OPATROVANIA 19.2.2020 26.2.2020 27.3.2020 zmluva_11
10/2020 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.2.2020 26.2.2020 31.12.2021 zmluva_10
9/2020 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.2.2020 26.2.2020 31.12.2021 zmluva_9
8/2020 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.2.2020 26.2.2020 31.12.2021 zmluva_8
7/2020 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.2.2020 26.2.2020 31.12.2021 zmluva_7
6/2020 Bratislavský samosprávny kraj Uhradenie ekonomických oprávnených nákladov (EON) 17.2.2020 24.2.2020 31.12.2020 zmluva_6
5/2020 M-TEAM, s.r.o Dodatok č1. k Rámcovej dohode na dodanie tovaru, zo dňa 14.06.2019 1.2.2020 3.2.2020 16.6.2020 zmluva_5
4/2020 Ján Jamrich, FARBY LUX Rámcová dohoda na dodanie tovaru 27.1.2020 3.2.2020 31.12.2021 zmluva_4
3/2020 Hypur, s.r.o Nákup a dodávka jednorázových vinylových rukavíc Dodatok č.1 Dodatok č. 2 27.1.2020 3.2.2020 31.12.2021 zmluva_3
2/2020 PC - COM, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 27.1.2020 3.2.2020 31.12.2021 zmluva_2
1/2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č.3. k Zmluve c. 06NDOS000119 16.1.2020 20.1.2020 31.12.2020 zmluva_1
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
45/2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č.2. k Zmluve c. 06NDOS000119 19.12.2019 20.12.2019 31.12.2020 zmluva_45
44/2019 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 12.12.2019 16.12.2019 31.12.2020 zmluva_44
43/2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 18.11.2019 25.11.2019 31.12.2020 zmluva_43
42/2019 KROSTE, s.r.o. Prenájom priestoru 21.10.2019 25.10.2019 31.10.2020 zmluva_42
41/2019 PS- MOS, s.r.o. Vymena okien a dveri 10.10.2019 17.10.2019 - zmluva_41
40/2019 Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky pre zamestnancov 2.10.2019 8.10.2019 2.10.2020 zmluva_40
39/2019 Základná škola s materskou školou Prašiče Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení stravovania 24.9.2019 30.9.2019 Neurčito zmluva_39
38/2019 HYZA, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 30.9.2019 30.9.2019 30.9.2020 zmluva_38
37/2019 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 14.9.2019 16.9.2019 30.9.2020 zmluva_37
36/2019 Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Topoľčany Zabezpečenie odbornej klinickej praxe (masér, sanitár) 4.9.2019 4.9.2019 31.8.2020 zmluva_36
35/2019 Nadacia SPP Finanční príspevok pre PSS PM 9.7.2019 4.9.2019 30.11.2019 zmluva_35
34/2019 VILLO, pracovné pomôcky Rámcová dohoda na dodanie tovaru 30.8.2019 3.9.2019 29.9.2021 zmluva_34
33/2019 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 16.8.2019 16.8.2019 30.9.2020 zmluva_33
32/2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Servisné služby 1.8.2019 5.8.2019 Neurčito zmluva_32
31/2019 HERMANN SK, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie služby 18.7.2019 18.7.2019 17.7.2021 zmluva_31
30/2019 FEMINA SLOVAKIA , s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 15.7.2019 17.7.2019 27.08.2021    zmluva_30
29/2019 KR – BYTMAT, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 9.7.2019 9.7.2019 13.8.2021 zmluva_29
28/2019 3 M elektro – materiál s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 9.7.2019 9.7.2019 18.8.2021 zmluva_28
27/2019 NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.s. Zamestnavatel'ska zmluva o doplnkovom dochodkovom sporení 8.7.2019 8.7.2019 Neurčito zmluva_27
26/2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č.1. k Zmluve c. 06NDOS000119 27.6.2019 3.7.2019 31.3.2020 zmluva_26
25/2019 Základná škola s materskou školou Prašiče Zmluva o zabezpečení stravovania 28.6.2019 1.7.2019 Neurčito zmluva_25
24/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Urazové poistenie osôb prepravovanich motorovými vozidlami 6.6.2019 13.6.2019 1.7.2023 zmluva_24
23/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Suborové havarijné poistenie motorových vozidiel 6.6.2019 13.6.2019 1.7.2023 zmluva_23
22/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevázkou motorového vozidla 6.6.2019 13.6.2019 1.7.2023 zmluva_22
21/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Živelné poistenie 6.6.2019 13.6.2019 1.7.2023 zmluva_21
20/2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Servisné služby 11.6.2019 17.6.2019 Neurčito zmluva_20
19/2019 M-TEAM, s.r.o Mäso a mäsové výrobky 14.6.2019 14.6.2019 16.6.2020 zmluva_19
18/2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Odborne zabezpečenie letnej praxe pre študentov 28.5.2019 3.6.2019 31.8.2019 zmluva_18
17/2019 TOPNAD Trade, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 7.5.2019 10.5.2019 15.5.2020 zmluva_17
16/2019 PAM fruit, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 15.5.2019 20.5.2019 15.5.2020 zmluva_16
15/2019 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 15.4.2019 23.4.2019 15.5.2020 zmluva_15
14/2019 TOPEC a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 11.4.2019 18.4.2019 14.05.2021 zmluva_14
13/2019 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 12.4.2019 18.4.2019 1.5.2020 zmluva_13
12/2019 PC - COM, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie služby 8.4.2019 10.4.2019 15.5.2021 zmluva_12
11/2019 ALW, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 26.3.2019 29.3.2019 31.3.2020 zmluva_11
10/2019 Fly SPANKOiL, s.r.o. Umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu 11.3.2019 15.3.2019 24.03.2020 zmluva_10
9/2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb 26.2.2019 28.2.2019 29.2.2020 zmluva_09
8/2019 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 19.2.2019 20.2.2019 27.2.2020 zmluva_08
7/2019 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 19.2.2019 20.2.2019 27.2.2020 zmluva_07
6/2019 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 19.2.2019 20.2.2019 27.2.2020 zmluva_06
5/2019 Bratislavský samosprávny kraj Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov 15.2.2019 20.2.2019 31.12.2019 zmluva_05
4/2019 Ján Jamrich, FARBY LUX Rámcová dohoda na dodanie tovaru 18.2.2019 20.2.2019 17.2.2020 zmluva_04
3/2019 Hypur, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 8.2.2019 13.2.2019 7.2.2020 zmluva_03
2/2019 IReSoft, s.r.o. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 1.2.2019 1.2.2019 Neurčito zmluva_02
1/2019 PC - COM, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.1.2019 29.1.2019 31.1.2020 zmluva_01
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
40/2018 INMEDIA, spol. s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 20.12.2018 2.12.2019 31.12.2019 zmluva_40
39/2018 TOPEC, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 28.11.2018 3.12.2018 30.11.2019 zmluva_39
38/2018 BEGA, s.r.o. Kúpna zmluva 26.11.2018 3.12.2018 14.12.2018 zmluva_38
37/2018 ABAmet, s.r.o. Kúpna zmluva 20.11.2018 3.12.2018 20.12.2018 zmluva_37
36/2018 LK Consult, s. r. o. Kúpna zmluva 16.11.2018 3.12.2018 21.12.2018 zmluva_36
35/2018 SLOVCARE s.r.o. Kúpna zmluva 15.11.2018 3.12.2018 20.12.2018 zmluva_35
34/2018 KROSTE, s.r.o. Nájomná zmluva 1.10.2018 7.10.2018 31.10.2019 zmluva_34
33/2018 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 10.10.2018 26.10.2018 9.10.2019 zmluva_33
32/2018 Up Slovensko, s. r. o. Rámcová dohoda na stravné poukážky pre zamestnancov 17.10.2018 18.10.2018 16.10.2019 zmluva_32
31/2018 IReSoft, s.r.o. Licečná zmluva o IS Cygnus 4.10.2018 4.10.2018 neurčitá zmluva_31
30/2018 INMEDIA, spol. s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 25.9.2018 28.9.2018 30.9.2019 zmluva_30
29/2018 INMEDIA, spol. s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 25.9.2018 28.9.2018 30.9.2019 zmluva_29
28/2018 HYZA, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.9.2018 28.9.2018 30.9.2019 zmluva_28
27/2018 LINOTEX, s.r.o Zmluva o dielo 3.9.2018 6.9.2018 15.10.2018 zmluva_27
26/2018 Marián Odrejička - ELEKTROMONT Rámcová dohoda na dodanie tovaru 24.8.2018 31.8.2018 16.8.2020 zmluva_26
25/2018 Stanislav Bolek - Výťahy Bobot Rámcová dohoda na dodanie služby 13.8.2018 20.8.2018 12.8.2020 zmluva_25
24/2018 Ing. Kostolný Eduard - RATTUS Rámcová dohoda o poskytnutí služby 30.7.2018 6.8.2018 29.7.2020 zmluva_24
23/2018 HERMANN SK, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie služby 18.7.2018 25.7.2018 17.7.2019 zmluva_23
22/2018 SLOVNAFT, a.s. Kúpna cena, čerpacie stanice a platobné podmienky 13.7.2018 20.7.2018 16.7.2020 zmluva_22
21/2018 Ing. Ján Škorec PROSPER Rámcová dohoda o poskytnutí služby 26.6.2018 29.6.2018 27.6.2020 zmluva_21
20/2018 A-Z veľkoobchod, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 20.6.2018 26.6.2018 9.7.2020 zmluva_20
19/2018 TOPNAD Trade, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 19.6.2018 26.6.2018 26.6.2019 zmluva_19
18/2018 M-TEAM, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 19.6.2018 26.6.2018 25.6.2019 zmluva_18
17/2018 PROIZOL, s.r.o. Zmluva o dielo 1.6.2018 6.6.2018 - zmluva_17
16/2018 TEKOO Slovakia, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 5.6.2018 5.6.2018 25.6.2019 zmluva_16
15/2018 espoločnosti s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby 21.05.2018 28.5.2018 neurčitá zmluva_15
14/2018 Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Preškolenie zdravotníckych asistentov 11.5.2018 24.5.2018 30.8.2018 zmluva_14
13/2018 INMEDIA, spol. s r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 11.5.2018 16.5.2018 15.5.2019 zmluva_13
12/2018 espoločnosti s.r.o. Zmluva o dielo 26.4.2018 3.5.2018 - zmluva_12
11/2018 INMEDIA, spol. s r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 26.4.2018 3.5.2018 01.05.2019 zmluva_11
10/2018 Bc. Jana Magdolenová Rámcová dohoda o poskytnutí služby 24.4.2018 1.5.2018 1.5.2020 zmluva_10
9/2018 ELOS – servis, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytnutí služby 20.3.2018 27.3.2018 25.03.2020 zmluva_09
8/2018 Bratislavský samosprávny kraj Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov 6.3.2018 26.3.2018 31.12.2018 zmluva_08
7/2018 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 28.2.2018 5.3.2018 27.2.2019 zmluva_07
6/2018 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 28.2.2018 5.3.2018 27.2.2019 zmluva_06
5/2018 TORBIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 28.2.2018 5.3.2018 27.2.2019 zmluva_05
4/2018 HASIL – HD, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytnutí služby 26.2.2018 5.3.2018 28.02.2021 zmluva_04
3/2018 PC – COM, spol. s r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 1.2.2018 7.2.2018 31.01.2019 zmluva_03
2/2018 Ján Jamrich, FARBY LUX Rámcová dohoda na dodanie tovaru 17.1.2018 24.1.2018 22.1.2019 zmluva_02
1/2018 ALW spol. s r.o. Zmluva o poskytytovaní pracovnej zdravotnej služby 29.12.2017 4.1.2018 30.6.2019 zmluva_01
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2017 ALW spol. s r.o. Zmluva o poskytytovaní pracovnej zdravotnej služby 11.1.2017 25.1.2017 31.12.2017 zmluva_01
2/2017 Ján Jamrich, Farby LUX Rámcová dohoda na dodávky stavebného materiálu a farieb 12.1.2017 25.1.2017 22.1.2018 zmluva_02
3/2017 Torbia, s.r.o. Rámcová dohoda na na nákup čistiacich potrieb 24.2.2017 2.3.2017 28.2.2018 zmluva_03
4/2017 Torbia, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup dezinfekčných potrieb 24.2.2017 2.3.2017 28.2.2018 zmluva_04
5/2017 Torbia, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup pracích potrieb 24.2.2017 2.3.2017 28.2.2018 zmluva_05
6/2017 Torbia, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup hygienických potrieb 24.2.2017 2.3.2017 28.2.2018 zmluva_06
7/2017 Bratislavský samospávny kraj Zmluva o uhradení ekomomicky oprávnených nákladov 23.1.2017 3.3.2017 31.12.2017 zmluva_07
8/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rámcová dohoda o dodaní služby 10.3.2017 13.3.2017 15.7.2017 zmluva_08
9/2017 ELOS - servis, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie služby 1.4.2017 20.4.2017 31.3.2019 zmluva_09
10/2017 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Zmluva o nájme 7.3.2017 25.4.2017 6.3.2018 zmluva_10
11/2017 PC - COM, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 10.4.2017 3.5.2017 15.5.2019 zmluva_11
12/2017 PC - COM, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie služby 24.4.2017 3.5.2017 16.5.2019 zmluva_12
13/2017 Trnavský samospávny kraj Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov 13.4.2017 11.5.2017 30.4.2017 zmluva_13
14/2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 20.4.2017 20.4.2017 1.5.2017 zmluva_14
15/2017 TOPEC a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 5.5.2017 16.5.2017 14.5.2019 zmluva_15
16/2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 16.5.2017 1.6.2017 15.5.2018 zmluva_16
17/2017 Ministerstvo vnútra slovenskej republiky Okresný úrad Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 22.5.2017 20.6.2017 31.12.2017 zmluva_17
18/2017 TEKOO Slovakia,s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 23.6.2017 28.6.2017 25.6.2018 zmluva_18
19/2017 TOPNAD Trade, s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 22.6.2017 28.6.2017 26.6.2018 zmluva_19
20/2017 M-TEAM, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 26.6.2017 28.6.2017 25.6.2018 zmluva_20
21/2017 A-Z veľkoobchod, s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 10.7.2017 14.7.2017 9.7.2018 zmluva_21
22/2017 KR – BYTMAT, s.r.o Rámcová dohoda na dodanie tovaru 10.8.2017 14.8.2017 13.8.2019 zmluva_22
23/2017 Marián Odrejička - ELEKTROMONT Rámcová dohoda na dodanie tovaru 10.8.2017 14.8.2017 16.8.2018 zmluva_23
24/2017 FEMINA SLOVAKIA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 16.8.2017 30.8.2017 27.8.2019 zmluva_24
25/2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 4.9.2017 13.9.2017 30.9.2018 zmluva_25
26/2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 4.9.2017 13.9.2017 30.9.2018 zmluva_26
27/2017 Novoklim s.r.o. Zmluva o dielo 22.9.2017 22.9.2017 - zmluva_27
28/2017 HYZA, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 4.9.2017 28.9.2017 30.9.2018 zmluva_28
29/2017 PC - COM, spol. s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru 2.10.2017 11.10.2017 - zmluva_29
30/2017 LINOTEX GROUP, s.r.o. Zmluva o dielo 2.10.2017 13.10.2017 30.11.2017 zmluva_30
31/2017 Stredná odborná škola drevárska Rámcová dohoda na dodanie tovaru 23.10.2017 2.10.2017 31.12.2017 zmluva_31
32/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda - Stravné poukážky 31.10.2017 2.11.2017 30.10.2018 zmluva_32
33/2017 SLOVCARE s.r.o. Kúpna zmluva - Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 31.10.2017 2.11.2017 - zmluva_33
34/2017 VILLO, pracovné pomôcky Rámcová dohoda na dodanie tovaru 27.10.2017 7.11.2017 29.9.2019 zmluva_34
35/2017 TOPEC a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 1.12.2017 28.11.2017 30.11.2018 zmluva_35
36/2017 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 18.12.2017 5.1.2018 31.12.2018 zmluva_36
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
31/2016 TOPEC, a.s. Nákup a dodávka pekárenských výrobkov podľa podrobného popisu 16.11.2016 18.11.2016 1 rok zmluva 2016 31
30/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné poukážky pre zamestnancov 3.11.2016 7.11.2016 1 rok zmluva_2016_30
29/2016 Inmedia spol s r.o. Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 24.10.2016 27.10.2016 27.10.2017 zmluva_2016_29
28/2016 Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24.10.2016 26.10.2016 25.10.2016 zmluva_2016_28
27/2016 Trnavský samosprávny kraj Úprava právnych vzťahov v súvislosti s úhradou ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby pre prijímateľku v ZSS Môj domov 30.9.2016 12.10.2016 na dobu neurčitú zmluva_2016_27
26/2016 Obchodné meno: Stanislav Bolek – Výťahy Bobot Rámcová dohoda o poskytnutí služby - vykonávanie odbornej starostlivosti o vyhradené technické zariadenie – výťahy s nosnosťou 500 kg pre 6 osôb nachádzajúcich sa v dvoch budovách v počte 2 kusy 09.08.2016 09.08.2016 08.08.2018 zmluva_2016_26
25/2016 HASIL – HD, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytnutí služby - poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia 07.08.2016 07.08.2016 06.08.2017 zmluva_2016_25
24/2016 HERMANN SK, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytnutí služby - „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, revízií a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vrátane servisu a odstraňovania nedostatkov“ 18.07.2016 19.07.2016 17.07.2018 zmluva_2016_24
23/2016 SLOVNAFT, a.s. Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet 18.07.2016 19.07.2016 16.07.2018 zmluva_2016_23
22/2016 SNIEŽIK, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka mrazenej hydiny 12.07.2016 13.07.2016 11.07.2017 zmluva_2016_22
21/2016 Ing. Kostolný Eduard - RATTUS Rámcová dohoda o poskytnutí služby - vykonanie povinnej dezinsekcie a deratizácie v priestoroch zariadenia 28.07.2016 28.07.2016 27.07.2018 zmluva_2016_21
20/2016 A-Z veľkoobchod, s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - tovarom domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky a prevádzky obslužných činností 07.07.2016 07.07.2016 06.07.2017 zmluva_2016_20
19/2016 Ing. Ján Škorec - PROSPER Rámcová dohoda o poskytnutí služby - základné a opakované povinné školenie zamestnancov 28.06.2016 28.06.2016 27.06.2018 zmluva_2016_19
18/2016 TOPNAD Trade,s.r.o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - nákup a dodávka kancelárských potrieb a papiera 27.06.2016 27.06.2016 26.06.2017 zmluva_2016_18
17/2016 Remeň Štefan REMA Rámcová dohoda na nákup a dodávka ovocia a zeleniny 26.06.2016 26.06.2016 25.06.2017 zmluva_2016_17
16/2016 M – TEAM, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov 26.06.2016 26.06.2016 25.06.2017 zmluva_2016_16
15/2016 Ryba Žilina, spol. s r. o. Rámcová dohoda na nákup a dodávku mrazeného tovaru a šalátov 25.05.2016 26.05.2016 24.05.2017 zmluva_2016_15
14/2016 PC – COM, spol. s r.o. Rámcová dohoda na servis kancelárskej techniky, PC , programov IVES a správa hardware a software. 13.05.2016 16.05.2016 15.05.2017 zmluva_2016_14
13/2016 Topoľčianské pekárne a cukrárne, a.s. /skrátene TOPEC a.s./ Zmluva na nákup a dodávka cukrárenských výrobkov 12.05.2016 15.05.2016 14.05.2017 zmluva_2016_13
12/2016 INMEDIA, spol.s.r.o Zmluva na nákup a dodávka potravinárského tovaru 12.05.2016 15.05.2016 14.05.2017 zmluva_2016_12
11/2016 Štefan Bielich - BOSS Nájomná zmuva č. 1 03.05.2016 03.05.2016 02.05.2017 zmluva_2016_11
10/2016 INMEDIA, spol.s.r.o Zmluva na nákup a dodávka konzervárenských výrobkov 02.05.2016 02.05.2016 01.05.2017 zmluva_2016_10
9/2016 Bc. Jana Magdolenová Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva 02.05.2016 02.05.2016 01.05.2018 zmluva_2016_09
8/2016 PC – COM, spol. s. r .o Zmluva na zásobovanie kupujúceho náplňami do tlačiarní a multifunkčných zariadení 22.04.2016 22.04.2016 21.04.2017 zmluva_2016_08
7/2016 ELOS - servis, s.r.o. Zmluva na „Servis a opravu profesionálnych práčiek“ 01.04.2016 01.04.2016 31.03.2017 zmluva_2016_07
6/2016 TORBIA, s.r.o. Zmluva na „Nákup hygienických prostriedkov“ 30.03.2016 31.03.2016 31.03.2017 zmluva_2016_06
5/2016 TORBIA, s.r.o. Zmluva na „Nákup pracích prostriedkov“ 30.03.2016 31.03.2016 31.03.2017 zmluva_2016_05
4/2016 TORBIA, s.r.o. Zmluva na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich prostriedkov“ 30.03.2016 31.03.2016 31.03.2017 zmluva_2016_04
3/2016 TORBIA, s.r.o. Zmluva na "Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou dezinfekčných prostriedkov" 30.03.2016 31.03.2016 31.03.2017 zmluva_2016_03
2/2016 ALW, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 25.01.2016 26.01.2016 31.12.2016 zmluva_2016_02
1/2016 Ján Jamrich, FARBY LUX Zmluva na zásobovanie kupujúceho farbami, lakmi a maliarskými potrebami 21.01.2016 22.01.2016 21.01.2017 zmluva_2016_01
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2015 ALW, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 31.12.2014 02.01.2015 31.12.2015 zmluva_2015_01
2/2015 Ján Jamrich, FARBY LUX Zmluva na dodanie tovaru - Farby, laky a maliarske potreby 22.01.2015 23.01.2015 21.01.2016 zmluva_2015_02
3/2015 TORBIA spol. s.r.o. Zmluva na - Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov 27.02.2015 09.03.2015 31.03.2015 zmluva_2015_03
4/2015 Štefan Bielich - BOSS Nájomná zmluva č.1/2015 25.03.2015 01.04.2015 31.03.2016 zmluva_2015_04
5/2015 Helena Vancíková - ELOS Zmluva na "Servis a opravu profesionálnych práčiek" 31.03.2015 01.04.2015 31.03.2016 zmluva_2015_05
6/2015 PC-COM, spol.s.r.o. Zmluva na dodanie "Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení" 09.04.2015 09.04.2015 09.04.2016 zmluva_2015_06
7/2015 OBEC Prašice Zmluva - uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach 27.04.2015 04.05.2015 zmluva_2015_07
8/2015 Bc. Jana Magdolenová Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva 01.05.2015 02.05.2015 30.04.2016 zmluva_2015_08
9/2015 PC-COM, s.r.o. Zmluva na Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES a správa hardware a software. 13.05.2015 14.05.2015 15.05.2016 zmluva_2015_09
10/2015 TOPEC a.s. Zmluva na nákup a dodávku cukrárenskych výrobkov 13.05.2015 14.05.2015 14.05.2016 zmluva_2015_10
11/2015 INMEDIA, spol. s r.o. Zmluva na dodanie potravinárskeho tovaru 15.05.2015 16.05.2015 14.05.2016 zmluva_2015_11
12/2015 HARYS, Ing. Ján Rybanský Zmluva na nákup a dodávku domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky 22.05.2015 23.05.2015 21.05.2016 zmluva_2015_12
13/2015 RYBA Žilina, spol. s r.o. Zmluva na nákup a dodávku mrazeného tovaru a šalátov 25.05.2015 26.05.2015 24.05.2016 zmluva_2015_13
14/2015 INMEDIA, spol. s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku konzervárenských výrobkov 05.06.2015 05.06.2015 04.06.2016 zmluva_2015_14
15/2015 TOPNAD Trade, s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku kancelárskych potrieb a papiera 19.06.2015 19.06.2015 21.06.2016 zmluva_2015_15
16/2015 Remeň Štefan REMA Zmluva na nákup a dodanie ovocia a zeleniny 22.06.2015 23.06.2015 25.06.2016 zmluva_2015_16
17/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva - na poistenie majetku 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2016 zmluva_2015_17
18/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva - na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 29.06.2015 29.06.2015 zmluva_2015_18
19/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2016 zmluva_2015_19
20/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 29.06.2015 29.06.2015 29.06.2016 zmluva_2015_20
21/2015 M-TEAM, s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku mäsa a mäsových výrobkov 23.06.2015 24.06.2015 24.06.2016 zmluva_2015_21
22/2015 SNIEŽIK s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku mrazenej hydiny 10.07.2015 10.07.2015 09.07.2016 zmluva_2015_22
23/2015 Anton Beláň, oprava motorových píl a kosačiek Zmluva na nákup záhradného traktora - kosačka trávnikov vrátane príslušenstva 10.07.2015 10.07.2015 09.07.2016 zmluva_2015_23
24/2015 Stanislav Bolek - Výťahy Bobot Zmluva na vykonávanie odbornej starostlivosti o vyhradené technické zariadenie - výťahy 08.07.2015 10.07.2015 07.08.2016 zmluva_2015_24
25/2015 Slovnaft a.s. Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 17.07.2015 20.07.2015 16.07.2016 zmluva_2015_25
26/2015 INSTITUT Bazalní stimulace® s.r.o. Zmluva na poskytnutie odborného školenia - seminára na tému Bazálnej stimulacie® 17.07.2015 20.07.2015 24.07.2015 zmluva_2015_26
27/2015 Hermann SK, spol. s r.o. Zmluva na komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových, servis a odstraňovanie zistených nedostatkov dodávateľským spôsobom 18.07.2015 20.07.2015 17.07.2016 zmluva_2015_27
28/2015 HASIL - HD, s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia 03.08.2015 07.08.2015 06.08.2016 zmluva_2015_28
29/2015 Ing. Kostolný Eduard - RATTUS Zmluva na vykonanie povinnej dezisekcie a deratizácie v priestoroch zariadenia 28.07.2015 29.07.2015 27.07.2016 zmluva_2015_29
30/2015 KR-BYTMAT, s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku vodárenského a inštalačného materiálu 14.08.2015 14.08.2015 13.08.2017 zmluva_2015_30
31/2015 Marián Ondrejíčka ELEKTROMONT Zmluva na nákup a dodávku svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu 17.08.2015 18.08.2015 16.08.2017 zmluva_2015_31
32/2015 FEMINA SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva na nákup spojovacieho a montážneho materiálu 27.08.2015 27.08.2015 26.08.2017 zmluva_2015_32
33/2015 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda - na nákup a dodávku mlieka a mliečnych výrobkov 28.10.2015 02.11.2015 27.10.2016 zmluva_2015_33
34/2015 VAŠA Slovensko, s r.o. Komisionárska dohoda - na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov 28.10.2015 02.11.2015 27.10.2016 zmluva_2015_34
35/2015 VILLO, pracovné pomôcky Rámcová zmluva na dodanie tovaru - pracovných odevov, pracovnej a bezpečnostnej obuvi 30.10.2015 30.10.2015 29.10.2017 zmluva_2015_35
36/2015 FD Management s.r.o. Zmluva na vymaľovanie interiéru zariadenia, izieb a obytných buniek klienta - hygienická maľovka - MÔJ DOMOV, ZSS Topoľčany 13.11.2015 13.11.2015 13.12.2015 zmluva_2015_36
37/2015 Velcon spol. s r.o. Zmluva o diele č. RC 0612015 19.11.2015 19.11.2015 19.11.2015 zmluva_2015_37
38/2015 TOPEC a.s. Zmluva na nákup a dodávku pekárenských výrobkov 20.11.2015 20.11.2015 23.11.2016 zmluva_2015_38
39/2015 ILLE Zmluva na dodanie Clean Attack Fressh - dávkovač vône a Paper Jack - dávkovač papierových uterákov 01.12.2015 01.12.2015 zmluva_2015_39
40/2015 REHAKONCEPT, s.r.o. Zmluva na nákup, dodanie a montáž 40 ks hydraulicky polohovateľných repasovaných postelí a 14 ks elektricky nastaviteľných polohovateľných repasovaných postelí 11.12.2015 11.12.2015 31.12.2015 zmluva_2015_40
41/2015 REVISTAV, s.r.o. Zmluva na dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží, výmena vchodových dverí 14.12.2015 15.12.2015 31.12.2015 zmluva_2015_41
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2014 FARBYLUX, J. Jamrich farby, laky, maliarske potreby 22.01.2014 22.01.2014 21.01.2015 zmluva_2014_01
2/2014 SATRO elektronické služby 17.02.2014 19.02.2014 zmluva_2014_02
3/2014 Mesto Topoľčany prenájom bytu 28.02.2014 05.03.2014 28.02.2015 zmluva_2014_03
4/2014 Ján Jamrich FARBYLUX podlahová krytina a mont.prísluš. 31.03.2014 31.03.2014 30.03.2015 zmluva_2014_04
5/2014 GA spol. s r. o. čistiace a dezinfekčné prostriedky 31.03.2014 31.03.2014 30.03.2015 zmluva_2014_05
6/2014 PC-COM, spol. s r. o. náplne do tlačiarní 10.04.2014 22.04.2014 09.04.2015 zmluva_2014_06
7/2014 LK PROJEKT vypracov. projektovej dokumentácie 22.04.2014 22.04.2014 zmluva_2014_07
8/2014 Messer Tatragas, s r.o. nájom oceľových fliaš 10.03.2014 25.04.2014 zmluva_2014_08
9/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet + tablet Prestigio 09.05.2014 14.05.2014 zmluva_2014_09
10/2014 TOPEC, a.s. Cukrárenské výrobky 15.05.2014 23.05.2014 14.05.2015 zmluva_2014_10
11/2014 Harys, Ing. Ján Rybanský Zásobovanie domácimi potrebami 22.05.2014 26.05.2014 22.05.2015 zmluva_2014_11
12/2014 INMEDIA, spol. s r.o. Konzervárenský tovar 01.06.2014 04.06.2014 31.05.2015 zmluva_2014_12
13/2014 Ryba Žilina, spol. s r.o. Mrazených tovarov a šalátov 28.05.2014 09.06.2014 20.05.2014 zmluva_2014_13
14/2014 Poštová banka, a.s. Zmluva o službe SEPA inkaso 31.01.2014 11.06.2014 zmluva_2014_14
15/2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 01.06.2014 11.06.2014 30.11.2014 zmluva_2014_15
16/2014 PC-COM, spol. s r.o. Servis kancelárskej techniky, PC, programov a správa hardware a software 16.05.2014 13.06.2014 15.05.2015 zmluva_2014_16
17/2014 TEKOO SLOVAKIA s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru ovocia a zeleniny 26.06.2014 26.06.2014 25.06.2015 zmluva_2014_17
18/2014 M-TEAM, s.r.o. Zmluva na dodanie mäsa a mäsového tovaru 25.06.2014 26.06.2014 24.06.2015 zmluva_2014_18
19/2014 Daniel Čimbora Nájomná zmluva č.1/2014 30.06.2014 01.07.2014 30.06.2015 zmluva_2014_19
20/2014 INMEDIA, spol. s r.o. Zmluva na dodanie potravinárskeho tovaru 03.07.2014 08.07.2014 02.07.2015 zmluva_2014_20
21/2014 SNIEŽIK s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru mrazenej hydiny 10.07.2014 10.07.2014 09.07.2015 zmluva_2014_21
22/2014 KG-KANS Miroslav Gieci Zmluva na dodanie kancelárskych potrieb a papiera 18.07.2014 18.07.2014 17.07.2015 zmluva_2014_22
23/2014 Hermann SK, spol. s r.o. Zmluva na komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových, servis 18.07.2014 18.07.2014 17.07.2015 zmluva_2014_23
24/2014 Ing. Kostolný Eduard - RATTUS Zmluva na vykonanie povinnej dezinsekcie a deratizácie 28.07.2014 28.07.2014 27.07.2015 zmluva_2014_24
25/2014 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28.08.2014 29.08.2014 zmluva_2014_25
26/2014 JUVE plus s.r.o. Zmluva o dielo inštalácia požiarných dverí do obytných buniek 23.10.2014 23.10.2014 24.11.2014 zmluva_2014_26
27/2014 VAŠA Slovemsko, s.r.o. Komisionárska dohoda na stravovanie formou stravných lístkov 28.10.2014 28.10.2014 27.10.2015 zmluva_2014_27
28/2014 VERÓNY OaS s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku paplónov a vankúšov 29.10.2014 29.10.2014 15.12.2014 zmluva_2014_28
29/2014 Tomáš Veróny OaS Zmluva na čistenie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 29.10.2014 29.10.2014 28.10.2015 zmluva_2014_29
39/2014 REMPO GROUP Zmluva na dodanie pracovných odevov 30.10.2014 30.10.2014 29.10.2014 zmluva_2014_39
30/2014 EKO stavin s.r.o. Zmluva o dovymieňanie podlahovej kritiny za protišmykovú dlažbu, oprava zatekajúcej terasy 31.10.2014 31.10.2014 10.12.2014 zmluva_2014_30
31/2014 FD Managment, s.r.o. Zmluva na maľovanie interiéru zariadenia 4.11.2014 4.11.2014 15.12.2014 zmluva_2014_31
32/2014 INMEDIA, spol. s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru - mlieko a mliečné výrobky 28.10.2014 4.11.2014 27.10.2015 zmluva_2014_32
33/2014 REVISTAV, s.r.o. Zmluva na dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,výmena vchodových dverí v prevádzke Prašice,výmena časti okien v ZSS Topoľčany 18.11.2014 18.11.2014 10.12.2014 zmluva_2014_33
34/2014 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Zmluva na dodanie pekárenských výrobkov 24.11.2014 25.11.2014 23.11.2015 zmluva_2014_34
35/2014 VERÓNY OaS s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku antidekubitných matracov 1.12.2014 2.12.2014 zmluva_2014_35
36/2014 FD Managment, s.r.o. Zmluva na nákup a dodávku 2 ks. profesionálnych práčiek a 2 ks. profesionálnych sušičiek 5.12.2014 8.12.2014 zmluva_2014_36
37/2014 PC-COM, spol. s r.o. Zmluva na nákup a dodávku počítačovej techniky 18.12.2014 18.12.2014 zmluva_2014_37
38/2014 REVISTAV, s.r.o. Zmluva na rekonštrukcia bytového jadra a inštalácia celotieniacích žalúzií a sieťok na oknách 23.12.2014 23.12.2014 zmluva_2014_38
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2013 PC-COM spol. s r.o. náplne do tlačiarní 03.01.2013 03.01.2013 02.01.2014 zmluva_2013_1
2/2013 Sniežik s.r.o. mrazená hydina 22.01.2013 22.01.2013 30.06.2014 zmluva_2013_2
3/2013 Marek Madej - konimár odborné prehliadky komínov 02.01.2013 22.01.2013 01.01.2013 zmluva_2013_3
4/2013 Nadácia MEMORY poskytnutie grantu 04.02.2013 04.02.2013 05.04.2013 zmluva_2013_4
5/2013 GA spol. s r. o. čistiace a dezinfekčné prostriedky 11.03.2013 11.03.2013 10.03.2014 zmluva_2013_5
6/2013 EUROSTAV GROUP,s.r.o. prenájom pozemku 22.03.2013 22.03.2013 21.03.2014 zmluva_2013_6
7/2013 INTA, s. r. o. zber odpadu 25.03.2013 25.03.2013 doba neurčitá zmluva_2013_7
8/2013 SUPRA MARTIN, s.r.o. čistenie, pranie posteľnej bielizne 15.04.2013 15.04.2013 18 mesiacov zmluva_2013_8
9/2013 ARTRA, s.r.o. pracovná a bezpečnostná obuv 22.04.2013 22.04.2013 21.04.2015 zmluva_2013_9
10/2013 Bc. Jana Magdolenová dokumentácia civilnej obrany 02.05.2013 02.05.2013 30.04.2015 zmluva_2013_10
11a/2013 INMEDIA, spol. s r. o. konzervárenský tovar 06.05.2013 06.05.2013 06.05.2014 zmluva_2013_11a
11b/2013 INMEDIA, spol. s r. o. mlieko a mliečne výrobky 04.07.2013 04.07.2013 12 mesiacov zmluva_2013_11b
11c/2013 INMEDIA, spol. s r. o. mlieko a mliečne výrobky 04.07.2013 04.07.2013 12 mesiacov zmluva_2013_11c
12/2013 INLAJA, s. r. o. rekonštr. balkónov - naviac práce 07.05.2013 07.05.2013 31.05.2013 zmluva_2013_12
13/2013 Ryba Žilina, spol. s r. o. mrazený tovar a šaláty 31.05.2013 03.06.2013 30.05.2014 zmluva_2013_13
14/2013 ILLE-Papier Service SK dávkovače vôní - servis 03.06.2013 18.06.2013 3 mesiacov zmluva_2013_14
15/2013 Eva Líšková prenájom priestorov - kaderníctvo 06.06.2013 18.06.2013 05.06.2014 zmluva_2013_15
16/2013 Bc. Adriana Hariňová prenájom priestorov - predajňa 06.06.2013 18.06.2013 05.06.2014 zmluva_2013_16
17/2013 TEKOO Slovakia, s. r. o. ovocie a zelenina 24.06.2013 25.06.2013 12 mesiacov zmluva_2013_17
18/2013 M-TEAM, s. r. o. mäso a mäsové výrobky 25.06.2013 25.06.2013 12 mesiacov zmluva_2013_18
19/2013 RATTUS, Ing. Kostolný dezinsekcia a deratizácia 27.06.2013 27.06.2013 26.06.2014 zmluva_2013_19
20/2013 ELS Slovakia, spol. s r. o. mixér 27.06.2013 27.06.2013 zmluva_2013_20
21/2013 HARYS domáce potreby 27.06.2013 27.06.2013 26.06.2014 zmluva_2013_21
22/2013 KG-KANS kancelárske potreby 28.06.2013 28.06.2013 27.06.20147 zmluva_2013_22
23/2013 HELVYK ELEVATORS záručný servis - výťahy 29.07.2013 29.07.2013 5 rokov zmluva_2013_23
24/2013 HASIL-HD, s.r.o. BOZP 06.08.2013 06.08.2013 2 roky zmluva_2013_24
25/2013 TOP-TEXT pracovné odevy 06.08.2013 06.08.2013 05.08.2014 zmluva_2013_25
26/2013 Výťahy Bobot-Bolek S. výťahy - odborná starostlivosť 07.08.2013 07.08.2013 06.08.2015 zmluva_2013_26
27/2013 KR-BYTMAT, s.r.o. vodárenský inštalačný materiál 08.08.2013 08.08.2013 07.08.2015 zmluva_2013_27
28/2013 ELETKROMONT elektroinštalačný materiál, svietidlá 09.08.2013 09.08.2013 08.08.2015 zmluva_2013_28
29/2013 Eva Mesárošová posteľná bielizeň 13.08.2013 13.08.2013 12.08.2014 zmluva_2013_29
30/2013 Mesto Topoľčany prenájom bytu - Bernolákova, TO 15.08.2013 15.08.2013 28.02.2014 zmluva_2013_30
31/2013 FEMINA SLOVAKIA, s.r.o. spojovací a montážny materiál 27.08.2013 27.08.2013 26.08.2015 zmluva_2013_31
32/2013 PERLA, ZSS prevod majetku NsK 01.09.2013 01.09.2013 zmluva_2013_32
33/2013 INMEDIA, spol. s r. o. mlieko a mliečne výrobky 28.10.2013 30.10.2013 27.10.2014 zmluva_2013_33
34/2013 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. stravovacie lístky 29.10.2013 30.10.2013 1 rok zmluva_2013_34
35/2013 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie - UPSVaR 31.10.2013 31.10.2013 31.03.2014 zmluva_2013_35
36/2013 TOPEC a. s. pekárenské výrobky 22.11.2013 22.11.2013 21.11.2014 zmluva_2013_36
Dodatok K zmluve číslo Zmluvná strana Predmet dodatku Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2012 21/2012 INLAJA, s.r.o. termín ukončenia 20.03.2013 20.03.2013 31.05.2013 inlaja1
1/2012 29/2012 INLAJA, s.r.o. termín ukončenia 20.03.2013 20.03.2013 31.05.2013 inlaja11
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2012 ENERGO-SK, a.s. odber el. energie, plynu, tepla 08.12.2011 01.01.2012 neurčito zmluva_2012_1
2/2012 Zachar Pavol odber kuchynského odpadu 21.12.2011 01.01.2012 31.12.2012 zmluva_2012_2
3/2012 Nadácia MEMORY poskytnutie grantu 20.01.2012 20.01.2012 31.03.2012 zmluva_2012_3
4/2012 GA, spol. s r. o. dezinfekč. a čistiace prostriedky 29.02.2012 29.02.2012 12 mesiacov zmluva_2012_4
5a/2012 TOPEC a.s. cukrárenské výrobky 16.04.2012 16.04.2012 13.04.2014 zmluva_2012_5a
5b/2012 TOPEC a.s. pekárenské výrobky 30.04.2012 03.05.2012 18 mesiacov zmluva_2012_5b
6/2012 HERMANN SK, spol. s .o. odb. prehliadky a skúšky VTZ 13.04.2012 18.04.2012 12.04.2014 zmluva_2012_6
7/2012 PC - COM, spol. s r.o. servis PC, kanc. techniky,softvér 26.04.2012 27.04.2012 25.04.2014 zmluva_2012_7
8/2012 TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. zelenina a ovocie 30.04.2012 30.04.2012 12 mesiacov zmluva_2012_8
9/2012 M-TEAM, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 30.04.2012 03.05.2012 12 mesiacov zmluva_2012_9
10a/2012 INMEDIA, spol. s r. o. konzervárenský tovar 23.04.2012 03.05.2012 21.04.2013 zmluva_2012_10a
10b/2012 INMEDIA, spol. s r. o. potraviny dennej potreby 09.05.2012 10.05.2012 12 mesiacov zmluva_2012_10b
10c/2012 INMEDIA, spol. s r. o. mlieko a mliečne výrobky 09.05.2012 10.05.2012 12 mesiacov zmluva_2012_10c
11/2012 Ryba Žilina, spol. s r. o. mrazený tovar 10.05.2012 14.05.2012 09.05.2013 zmluva_2012_11
12/2012 ILLE s.r.o. hygienické senzorové dávkovače 01.06.2012 13.06.2012 31.05.2013 zmluva_2012_12
13/2012 RATTUS Ing. Kostolný dezinsekcia a deratizácia 11.06.2012 13.06.2012 10.06.2013 zmluva_2012_13
14/2012 LK PROJEKT projektová doumentácia - balkóny 15.06.2012 18.06.2012 doby ukončenia realizácie diela zmluva_2012_14
15/2012 Allianz-Sl.poisťovňa, a.s. počítače 25.06.2012 29.06.2012 zmluva_2012_15
16/2012 Textilservis, s.r.o. posteľná bielizeň 27.06.2012 04.07.2012 24 mesiacov zmluva_2012_16
17/2012 OMV Slovensko s.r.o. platobná karta OMV Business Card 17.07.2012 18.07.2012 16.07.2015 zmluva_2012-17
18/2012 Stanislav Bolek výťahy - revízie, opravy 07.08.2012 08.08.2012 06.08.2013 zmluva_2012-18
19/2012 Elektromont elektroinštalačný materiál 09.08.2012 10.08.2012 08.08.2013 zmluva_2012-19
20/2012 FEMINA SLOVAKIA s.r.o. spojovací a montážny materiál 27.08.2012 03.09.2012 26.08.2012 zmluva_2012_20
21/2012 INLAJA, s. r. o. rekonštrukcia balkónov 10.09.2012 10.09.2012 zmluva_2012_21
22/2012 VOPA Vladimír Opačitý stavebný dozor 10.09.2012 10.09.2012 zmluva_2012_22
23/2012 AG-ATELIÉR projekt.dokument. vzduchotechnika 11.09.2012 11.09.2012 zmluva_2012_23
24/2012 AG-ATELIÉR projektová dokumentácia Topoľčany 11.09.2012 11.09.2012 zmluva_2012_24
25/2012 AG-ATELIÉR projektová dokumentácia Prašice 11.09.2012 11.09.2012 zmluva_2012_25
26/2012 HELVYK ELEVATORS rekonštrukcia výťahov 02.10.2012 02.10.2012 01.04.2013 zmluva_2012_26
27/2012 MP Profit, s.r.o. projekt.dokumentácia - zateplenie 16.10.2012 16.10.2012 zmluva_2012_27
28/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky 18.10.2012 19.10.2012 17.10.2013 zmluva_2012_28
29/2012 INLAJA, s. r. o. rekonštrukcia balkónov-naviac práce 27.11.2012 27.11.2012 zmluva_2012_29
30/2012 Základná škola s MŠ zabezpečenie stravovania 31.08.2012 27.11.2012 neurčito zmluva_2012_30

Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1n/2012 EUROSTAV GROUP s.r.o. prenájom pozemku 02.03.2012 13.04.2012 02.03.2013 zmluva_2012_1n
2n/2012 Ing. Krcho Stanislav, PhD. prenájom pozemku 02.03.2012 13.04.2012 02.03.2013 zmluva_2012_2n
3n/2012 Eva Líšková prenájom nebytových priestorov 07.05.2012 15.05.2012 06.05.2013 zmluva_2012_3n
Dodatok K zmluve číslo Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
1/2012 1/2005 PROMYS soft, s.r.o. software SAGA 02.01.2012 02.01.2012 neurčito saga
1/2012 1/2005 PROMYS soft, s.r.o. software KUCHYNA 02.01.2012 02.01.2012 neurčito kuchyna
1/2012 9/2012 M-TEAM, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 04.09.2012 04.09.2012 29.04.2013 m_team
1/2012 20/2011 Sniežik s.r.o. hydinové mäso a vajcia 05.11.2012 06.11.2012 31.12.2012 sniezik
 
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzavretých s „Môj Domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Rámcová zmluva na dodanie tovaru GA s.r.o., čistiace a dezinfekčné prostriedky Rámcová dohoda o poskytnutí služby TOGATO Topoľčany čistenie, pranie a žehlenie posteľného prádla Rámcové zmluvy na dodanie tovaru TOPEC a.s., cukrárenské výrobkypekárenské výrobky Rámcové zmluvy na dodanie tovaru TEKOO SLOVAKIA s.r.o., ovociezelenina Rámcové dohody na dodanie tovaru M-TEAM s.r.o., mäsové výrobkyhovadzie mäsobravčové mäso Rámcová dohoda na dodanie tovaru Ryba Žilina s.r.o., mrazený tovar Rámcové dohody na dodanie tovaru, INMEDIA s.r.o., konzervárenský tovarmaslo a mliečne výrobkypotraviny, mlieko polotučnépochutiny a chuťové prísady Zmluva o servisnej službe s ILLE- papier service SK spol. s.r.o. dávkovače vône, papiera, uterákov Zmluva o poskytovaní služby Inta s.r.o. zber odpadov Rámcová dohoda o poskytnutí služby s RATTUS dezinsekcia a deratizácia Rámcová dohoda na dodanie tovaru KG- KANS kancelárske potreby a papier Rámcová dohoda na dodanie tovaru Top- bagetka obložené chlebíky a plnené bagety Rámcová dohoda na dodanie tovaru Pc- com s.r.o. náplne do tlačiarní Rámcová dohoda o poskytnutí služby HASIL- HD s.r.o. OMV Slovensko s.r.o., návrh na uzatvorenie zmluvy o vystavení karty OMV Business card s funkciou ROUTEX KR- Bytmat s.r.o. rámcová dohoda na dodanie tovaru vodárenský a inštalačný materiál Sniežik s.r.o. rámcová dohoda na dodanie tovaru mrazená hydina Rámcová dohoda na dodanie tovaru FEMINA SLOVAKIA s.r.o. - spojovací a montážny materiál Rámcová komisionárska dohoda LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. - stravné lístky Zmluva na dodanie tovaru HERMANN SK, spol. s r. o. - plynový ohrievač vody Rámcová dohoda na dodanie tovaru Alena Chudobová - pracovné odevy Zmluva na dodanie tovaru ELS Slovakia, s.r.o. - umývačka riadu Zmluva na dodanie tovaru ELS Slovakia, s.r.o. - automatická pračka Dodatky k rámcovým dohodám uzatvorených na základe zmeny sadzby DPH Dodatky ku kúpnym zmluvám na dodanie tovaru M-TEAM s.r.o., bravčové mäsohovadzie mäsomäsové výrobky Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie tovaru FEMINA SLOVAKIA s.r.o., montážny materiál Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie tovaru Elektromont  Dodatky k rámcovým dohodám o poskytnutí služby Ján Škorec PROSPER, bezpečnostné pomôckyškolenia Dodatky ku kúpnym zmluvám na dodanie tovaru INMEDIA spol. s.r.o., mliekokonzervárenský tovarpotraviny, dodávka masla a mliečnych výrobkov Dodatok k rámcovej dohode o poskytnutí služby HASIL-HD, s.r.o. Dodatok k rámcovej dohode o poskytnutí služby Stanislav Bolek- Výťahy Bobot, revízia a opravy Dodatok k rámcovej dohode o poskytnutí služby Demifood spol. s.r.o., hydinové mäso Dodatok k rámcovej dohode na dodanie tovaru TEKOO SLOVAKIA s.r.o., zelenina a ovocie Dodatok k rámcovej dohode na dodanie tovaru Miroslav Gieci, KG- kans, kancelárske potreby Príhola k rámcovej dohode na dodanie tovaru Ryba Žilina s.r.o., mrazený tovar Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie tovaru TOPEC a.s., pekárenské výrobky Dodatok k rámcovej zmluve na dodanie tovaru KR- BYTMAT, s.r.o., vodárenský inštalačný materiál Nájomné zmluvy za prenájom dočasne nepotrebných priestorov: Nájomná zmluva- Kaderníctvo Nájomná zmluva- Bufet  Zoznam rámcových dohôd na dodanie tovaru a služieb uzatvorených za štvrtý štvrťrok 2011: Rámcová komisionárska dohoda LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. - stravné lístky Rámcová dohoda na dodanie tovaru Alena Chudobová - pracovné odevy Zmluva na dodanie tovaru ELS Slovakia, s.r.o. - umývačka riadu Zmluva na dodanie tovaru ELS Slovakia, s.r.o. - automatická pračka Zoznam rámcových dohôd na dodanie tovaru a služieb uzatvorených za tretí štvrťrok 2011: Zmluva na dodanie tovaru HERMANN SK, spol. s r. o. - plynový ohrievač vody Rámcová dohoda na dodane tovaru Kr- Bytmat s.r.o., - vodárenský a inštalačný materiál. Rámcová dohoda na dodanie tovaru Femina Slovakia s.r.o., - spojovací a montážny materiál. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Sniežik s.r.o., - dodávka hodinového mäsa a vajec. Zoznam rámcových dohôd na dodanie tovaru a služieb uzatvorených za druhý štvrťrok 2011: Rámcové dohody na dodanie tovaru M-TEAM s.r.o., mäso, hovadzie mäso, bravčové mäso. Rámcové zmluvy na dodanie tovaru TEKOO SLOVAKIA s.r.o., ovocie, zelenina. Rámcové zmluvy na dodanie tovaru TOPEC a.s., cukrárenské výrobky, pekárenské výrobky. Dávid Fodor, Ľ. Fullu 2495/21, 955 03 Topoľčany, prenájom nebytových priestorov. Eva Líšková, Májová 572/264, 956 21 Jacovce, prenájom nebytových priestorov. Rámcové dohody na dodanie tovaru, INMEDIA s.r.o., konzervárenský tovar, maslo a mliečne výrobky, potraviny, mlieko polotučné, pochutiny a chuťové prísady. Rámcová dohoda na dodanie tovaru Ryba Žilina s.r.o., mrazený tovar. Rámcová dohoda o poskytnutí služby s RATTUS vykonanie základnej a opakovanej dezinsekcie a deratizácie. Dodatok k rámcovej dohode na dodanie tovaru Miroslav Gieci, KG- kans, kancelárske potreby. Zmluva o servisnej službe s ILLE- papier service SK spol. s.r.o. dávkovače vône, papiera, uterákov. Zmluva o poskytovaní služby Inta s.r.o. zber odpadov. Rámcová dohoda na dodanie tovaru Pc- com s.r.o. náplne do tlačiarní. Rámcová dohoda na dodanie tovaru Top- bagetka obložené chlebíky a plnené bagety. OMV Slovensko s.r.o., návrh na uzatvorenie zmluvy o vystavení karty OMV Business card s funkciou ROUTEX. Zoznam rámcových dohôd na dodanie tovaru a služieb uzatvorených za prvý štvrťrok 2011: 1. Dohoda na dodanie tovaru- hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, uzatvorená s GA s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá. 2. Dohoda o poskytnutí služby- čistenie, pranie a žehlenie posteľného prádla, vankúšov, paplónov , uterákov, utierok, uzatvorená s TOGATO, Ľubomír Németh, J. Matušku 2220, 95501 Topoľčany.
Číslo zmluvyZmluvná stranaPredmet zmluvyDátum uzatvoreniaDátum zverejneniaPlatnosť zmluvy doNázov súboru (.pdf)
15/2021SZŠ sv. Vincenta de Paul TopoľčanyOdborná prax27.8.20211.9.202131.8.2022Zmluva odborná prax 15
14/2021UKF - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre Odborná prax 18.8.202125.8.2021  31.8.2023 Zmluva odborná prax 14
13/2021VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BratislaveOdborná prax12.7.202116.7.202131.08.2021Zmluva odborná prax 13
12/2021VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sv. Cyrila a Metoda PartizánskePraktická výučba1.06.20214.06.202131.08.2021Zmluva odborná prax 12
11/2021Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveOdborná prax7.05.20217.05.202131.08.2021Zmluva odborná prax 11
10/2021Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveOdborná prax7.05.20217.05.202131.08.2021Zmluva odborná prax 10
9/2021VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sv. Cyrila a Metoda PartizánskeOdborná prax11.01.202114.01.2021-Zmluva odborná prax 9
8/2020SZŠ sv. Vincenta de Paul TopoľčanyOdborná prax17.08.202021.08.202031.08.2021Zmluva odborná prax 8
7/2020PhDr. Gabriela ZaťkováOdborná prax25.05.202029.05.2020-Zmluva odborná prax 7
6/2019Akadémia vzdelavania Topoľčany s.r.o.Kurz04.06.201905.06.201925.07.2019Zmluva odborná prax 6
5/2019Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveOdborná prax28.05.201930.05.201931.08.2019Zmluva odborná prax 5
4/2019Občianské združenie SPOKOJNOSŤOdborná prax/kurz25.03.201926.03.201930.04.2019Zmluva odborná prax 4
3/2019V a V Akademy, s.r.o.Odborná prax/kurz07.03.201911.03.2019-Zmluva odborná prax 3
2/2019UKF - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v NitreOdborná prax31.08.201803.09.201831.08.2021Zmluva odborná prax 2
1/2015BM WORK AGENCYOdborná prax/kurz13.03.201516.03.2015-Zmluva odborná prax 1
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy do Názov súboru (.pdf)
6/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/54X/30 7.12.2020 11.12.2020 31.12.2021 Dohoda 6
5/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/060/49 17.3.2020 20.3.2020 31.12.2020 Dohoda 5
4/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/060/48 17.3.2020 20.3.2020 31.12.2020 Dohoda 4
3/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/060/47 17.3.2020 20.3.2020 31.12.2020 Dohoda 3
2/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/060/46 17.3.2020 20.3.2020 31.12.2020 Dohoda 2
1/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o poskytnutí príspevku č. 20/18/060/45 17.3.2020 20.3.2020 31.12.2020 Dohoda 1
Scroll to Top Skip to content