Aktuálny stav miest a počet čakateľov

Celková kapacita zariadenia je: 270 miest.
Z toho: 248 miest – Topoľčany
22 miest – Prašice

Dátum aktualizácie: 20.3.2023

Vypočuť si časť stránky

Rozdelenie kapacity podľa služieb

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 186 miest
forma ambulantná – 2 miesta
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 23 miest
forma týždenná – 2 miesta
forma ambulantná – 1 miesto
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná – 39 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Útulok:
forma celoročná – 3 miesta
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 6 miest
Podpora samostatného bývania:
forma terénna – 6 miest

Aktuálna naplnenosť podľa služieb

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 186 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 23 miest
forma týždenná – 0 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná – 39 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Útulok:
forma celoročná – 3 miesta
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 6 miest
Podpora samostatného bývania:
forma terénna – 3 miesta

Počet čakateľov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 44 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 3 miesta
forma týždenná – 1 miesto
forma ambulantná – 0 miest
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná –  28 miest
forma ambulantná – 0 miest
Útulok:
forma celoročná – 6 miest
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 1 miesto
Podpora samostatného bývania:
forma terénna – 0 miest

Scroll to Top Skip to content