Aktuálny stav miest a počet čakateľov

Celková kapacita zariadenia je: 264 miest.
Z toho: 242 miest – Topoľčany
22 miest – Prašice

Dátum aktualizácie: 8.11.2022

Vypočuť si časť stránky

Rozdelenie kapacity podľa služieb

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 186 miest
forma ambulantná – 2 miesta
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 23 miest
forma týždenná – 2 miesta
forma ambulantná – 1 miesto
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná – 39 miest
forma ambulantná – 1 miesto
Útulok:
forma celoročná – 3 miesta
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 6 miest

Aktuálna naplnenosť podľa služieb

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 186 miest
forma ambulantná – 0 miest
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 23 miest
forma týždenná – 0 miest
forma ambulantná – 0 miest
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná – 39 miest
forma ambulantná – 0 miest
Útulok:
forma celoročná – 3 miesta
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 6 miest

Počet čakateľov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Špecializované zariadenie:
forma celoročná – 24 miest
forma ambulantná – 0 miest
Domov sociálnych služieb:
forma celoročná – 2 miesta
forma týždenná – 0 miest
forma ambulantná – 0 miest
Zariadenie pre seniorov:
forma celoročná –  20 miest
forma ambulantná – 0 miest
Útulok:
forma celoročná – 4 miesta
Domov na pol ceste:
forma celoročná – 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania:
forma celoročná – 1 miesto

Scroll to Top Skip to content