Ubytovanie

Vypočuť si časť stránky

Miesto poskytovania sociálnych služieb v Topoľčanoch je situované na sídlisku, obklopené zeleňou, rozsiahlym areálom a záhradkami. Priestor okolia ubytovacieho zariadenia je rozdelený na úžitkové a oddychové zóny, umožňujúce bohaté vyžitie. Súčasťou areálu sú terasy, parkoviská a altánok.

Ubytovanie v Topoľčanoch zabezpečujeme v dvoch päťpodlažných budovách panelákového typu, v obytných bunkách. Obytnú bunkutvoria jednoizbové a/alebo dvojizbové byty. Ich súčasťou je sociálne zariadenie s WC a spravidla aj kuchynka. V obytnej bunke sú ubytované maximálne 3 osoby. Každá obytná bunka je vybavená vlastným balkónom. Vstup do budov je bezbariérový. V každej budove sú dva výťahy.

Sociálne služby poskytujeme aj v obci Prašice, v prízemnej budove, s bezbariérovým prístupom. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Kúpeľne a WC sú klasické, napríklad vaňa, a sú aj bezbariérové, napríklad WC a sprchy. Areál v Prašiciach je priestorom oddychu, s lavičkami a zeleňou. Budova je spoločná s Materskou školou Prašice. S našimi seniormi si tak vzájomne a spoločne nažívajú najmladší prašickí obyvatelia.
V zariadení máme vybudovaný zdvíhací systém na vysádzanie, presun a chôdzu.
Štandardné vybavenie každej izby pozostáva z polohovateľnej postele, šatníkovej skrine, nočného stolíka, komody, kresla, stoličky, stola alebo servírovacieho stolíka, nádoby na odpadky a zrkadla. Na základe spoločnej dohody je možné si vybavenie dopĺňať vlastným zariadením. V Topoľčanoch sú izby zabezpečené komunikačným systémom (opatrovateľka/sestra-klient/ka).
Pre obyvateľov nášho zariadenia sú k dispozícií spoločenské priestory a jedálne, ktoré sú využívané aj na spoločné stretávanie sa, rôzne besedy, premietanie filmov, kultúrne podujatia a záujmové činnosti. Dôležitou súčasťou je kaplnka zariadenia, kde sa pravidelne odsluhujú sväté omše. Významné a dôležité postavenie majú aj rehabilitačné miestnosti, ambulancia lekárov, ale aj komerčné služby poskytované v bufete.

Scroll to Top Skip to content