Ilustračný obrázok k článku o výročí rozhlasového vysielania

Informácie hýbu svetom

Vypočuť si tuto časť stránky

Pred 10. rokmi sme u nás, v zariadení sociálnych služieb, zriadili interné rozhlasové vysielanie, ktoré moderujú naši seniori. Za túto myšlienku sme obdržali od ministra práce sociálnych vecí a rodiny ocenenie Sociálny čin roka. Naše prvé desaťročné výročie sme oslávili – ako inak – jubilejným vysielaním, v spojení s malou oslavou výročia. Pri tejto príležitosti, koordinátorka vysielania, Mirka GREŽĎOVÁ, prevzala dekoračnú, jubilejnú LP PLAŤŇU, ktorú ručne vyrobili kolegovia Janka GOGOLOVÁ a Peter KROŠLÁK. Moderátorky – Anička Szaboová, Petronela Kittlerová, Magdaléna Drábiková a Katarína Kánová – obdržali, z rúk riaditeľky zariadenia, za dlhoročné moderátorské pôsobenie, ďakovné listy a vecné dary.

Program k 10. výročiu bol bohatý a veselý.

Nechýbalo ani spoločné „ŽIVIÓ“!

Ilustračný obrázok k článku o výročí rozhlasového vysielania
Scroll to Top Skip to content