Jedálny lístok

21.11.2022 - 27.11.2022

14.11.2022 - 20.11.2022

Stravovanie

V našej modernej zrekonštruovanej stravovacej prevádzke poskytujeme celodennú starostlivosť 5x denne
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) pri diabetickej diéte – druhá večera.

Pripravujeme rôzne druhy diét ako je racionálna, diabetická, šetriaca a špeciálna diéta.
Podľa zdravotného stavu stravu ešte mechanicky upravujeme na mletú a mixovanú.

Mobilní klienti majú možnosť stravovať sa v spoločnej jedálni, imobilným klientom servírujeme stravu na izbách prípadne malých jedálničkách prostredníctvom tabletového systému.

Samozrejmosťou je pomoc obyvateľom pri podávaní stravy, trpezlivá obsluha a podávanie stravy ležiacim klientom.

Každý mesiac zasadá stravovacia komisia, kde sa naši stravníci môžu vyjadriť k strave.

Scroll to Top Skip to content