Rehabilitácia a fyzioterapia

V ZSS máme možnosť práce na ambulancii a na lôžkach kde bývajú klienti.

Vypočuť si časť stránky

Rehabilitácia prístrojom Artromot K1 Standard t.j. moderná programovateľná motodlaha kolenného a bedrového kĺbu riadená ďiaľkovým ovládačom. 
Výhody motodlahy:

  • veľmi rýchle nastavenie motodlahy na anatomické rozmery pacienta
  • zaručený anatomicky správny pohyb končatiny
  • plynulé nastavenie rýchlosti až do 210°/ min.
  • maximálny rozsah pohybu v kolennom klľbe od -10° v extenzii do 120° vo flexii
  • plynulé nastavenie rozsahu pohybu podľa potrieb pacienta
  • podpery stehna, lýtka a topánky
  • prístroj je indikovaný k ošetreniu väčšiny poranení, postoperatívnych stavov a
    onemocnení kolenného a bedrového kľbu

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH.

Na ambulancii aplikujeme: -elektroliečbu (diadinamik, jonoforéza, prok. jonoforéza)
-vodoliečbu (vaničkový malý kúpeľ s prísadami)
-svetloterapiu
-termoterapiu
-magnetoterapiu
-masáže (masážne prístroje a kreslá)

Na ambulanciu chodia väčšinou klienti chodiaci,alebo ktorých si privezieme na vozíčku. Pomáhame:
napr. klientom s bolesťami chrbtice kĺbov,svalov,klienti po náhlej cievnej mozgovej príhode, Morbus Bechterev, Totalne endoprotézy,alebo len na zlepšenie fyzickej aktivity.

Na lôžkovej časti je prvoradou úlohou naučiť klienta samostatnosti a sebestačnosti. Klienti sa cvičia v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Cvičíme:
– aktívne, pasívne cviky
– dychová gymnastika
– náuka sedenia, postavenia
– chôdza za pomoci rôznych pomôcok (štvorkolky, G-aparáty,barle).
Cvičenie závisí od diagnózy s ktorou klient príde.

Samostatnou jednotkou sú skupinové cvičenia s posilňovacími gumami, ktoré vzniklo na podnet„Slovenského Orla“. Posilňovacie gumy využívame na:
1. Skupinové cvičenie s posilňovaním HK spojené s dychovou gymnastikou a sú prevádzané na
chodbách zariadenia.
2. Cvičenie imobilných klientov na lôžkach.
Spolupráca so Slovenským orlom nám prináša rôzne výhody čo sa týka športových aktivít. Jednou z nich je aj zriadenie telocvične s rebrinami,žinenkami,stepermi,lavičkami za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Klientov sa snažíme motivovať k zlepšeniu fyzickej aktiviy aby sa zúčastňovali v čo najväčšom počte. Čo vplýva aj na dobrú psychickú pohodu.

Scroll to Top Skip to content