Projekty

Na základe vyhlásených výziev sa zapájame do projektovej činnosti. Vďaka tejto našej aktivity sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, od rôznych organizácií a Nadácií.

Vypočuť si časť stránky

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

– dotácia na polohovateľné kreslá pre imobilných a čiastočne mobilných klientov

- dotácia na deväť-miestny osobný automobil so zabezpečením prevozu aj pre prijímateľov sociálnych služieb na invalidných vozíkom

- dotácia na závesný zdvíhací systém pre miesta poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice

- finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

- finančný príspevok na „infekčný príplatok“ pre zamestnancov v období pandémie

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dotácia na mzdové finančné prostriedky vo vytvorených chránených dielňach a pracoviskách pre 5 pracovných miest dotácia na mzdové finančné prostriedky na zamestnávanie 9 zamestnancov

3. Nadácia EPH

Motodlaha - prístroj na cvičenie kolenného a bedrového kĺbu

4. HARTMANN-RICO, spol. s r. o. Bratislava

Prístroj na fyzioterapiu elektroliečbou

5. Grantový program "Nadácia Orange"

- finančný príspevok na zamedzenie šíreniu vírusu COVID-19

6. Grantový program "Henkel Seniorom"

- finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

Investicie

Zriaďovateľom „Môj domov“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany je Nitriansky samosprávny kraj. Rozpočet schvaľuje Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Okrem dotácie na bežný rozpočet zabezpečuje aj investície prostredníctvom kapitálového rozpočtu.

– rekonštrukcia dvoch zastaralých výťahov
– inštalácia dieselagregátov na zrekonštruované výťahy
– rekonštrukcia balkónov
– kompletná rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky
– rekonštrukcia a zateplenie striech v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice
– kompletná výmena opotrebovaných drevených okien za plastové v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice


– výmena dverí na obytných jednotkách za protipožiarne uzávery v Prašiciach
– výmena vstupných dverí a dverí na chodbách ubytovacej aj prevádzkovej časti v Topoľčanoch
– inštalácia signalizačného systému pacient – sestra, v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany
– rekonštrukcia elektroinštalácie

Scroll to Top Skip to content