Verejné obstarávanie

Zverejnené: 10.5.2021
Zverejnené: 9.8.2021

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb"

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“

Plán verejného obstarávania na rok 2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2020 - 31.3.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2020- 30.6.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2020- 30.9.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2020- 31.12.2020

Oznam o zámere prenajať prebytočný priestor na prevádzkovanie predajne rozličného tovaru.

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka výživových doplnkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov na rok 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka oleja na varenie“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek a sušičky prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka stavebného materiálu, farieb a maliarských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc bez púdru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2019 - 31.3.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2019 - 30.6.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2019 - 30.9.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2019 - 31.12.2019

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracovnej obuvi a pracovného oblečenia“
Výzva na predloženie ponuky na Nákup a dodávka oleja na varenie
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, revízií a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vrátane servisu
a odstraňovania nedostatkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka vodárenského a inštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka cukrárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa hardware a software“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka hygienických a dezinfekčných prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Prenájom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie nápojového automatu“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracích prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“


Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2018 - 31.12.2018


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup, dodávka a montáž dreveného nábytku“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej a chladenej hydiny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Evakuačná podložka určená pre rýchly a bezpečný presun klienta“
Výzva na predloženie ponuky na „Prenajom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“
Výzva na predloženie ponuky na „Výmena podlahy za PVC linoleum“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky a prevádzok obslužných činností“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek, sušičiek prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie BOZP, OPP a OŢP“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“
 
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                          prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a
                                                          správa hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,          
                umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                         prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pracích prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou dezinfekčných prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup hygienických prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou čistiacich prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - dodávateľským
                                                         spôsobom“

Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“
Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov, umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa    
                                                   hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej          
                                                   prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazený tovar a šaláty“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pohonných hmôt“

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných                 
                                                         skúšok a servis na VTZ plynových a tlakových“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy a opravy“

Výzva na predloženie ponuky na „Oprava a revízie výťahov“

Výzva na predloženie ponuky na „Záhradný traktor – kosačka trávnikov vrátane príslušenstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Svetelné zdroje, svietidlá a elektroinštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Vodárenský a inštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Spojovací a montážny materiál

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv“

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup repasovaných polohovateľných postelí“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,
                                                          výmena vchodových dverí “


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky,PC,program IVES a správa hardware a
software“


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Oznamujeme zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok , odborných skúšok a
servis na VTZ plynových a tlakových“


Výzva na predloženie ponuky na "Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení"

Výzva na predloženie ponuky na „Podlahová krytina – gumolín a montážne príslušenstvo“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky -
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup Mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mäso a mäsové výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Ovocie a zelenina“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazená hydina“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Paplony a vankuše“

Výzva na predloženie ponuky na „Čistenie,pranie a žehlenie posteľnej bielizne“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „Protipožiarné dvere“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú
dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečné výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Maľovanie interiéru zariadenia“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,výmena vchodových dverí v prevádzke Prašice,výmena časti okien v ZSS Topoľčany “

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „2 ks priemyselné práčky a 2 ks priemyselné sušičky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup počítačovej techniky“

Výzva na predloženie ponuky na „Rekonštrukcia bytového jadra a inštalácia celotieniacích žalúzií a sieťok na oknách“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby – dodávateľským
spôsobom“

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní a nájomných zmlúv za I. štvrťrok 2013
Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Mrazený tovar

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Konzervárenský tovar

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES a správa hardware a software

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Cukrárenské výrobky

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní za rok 2012

Zverejnené: 10.5.2021
Zverejnené: 9.8.2021

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb"

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“

Plán verejného obstarávania na rok 2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2020 - 31.3.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2020- 30.6.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2020- 30.9.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2020- 31.12.2020

Oznam o zámere prenajať prebytočný priestor na prevádzkovanie predajne rozličného tovaru.

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka výživových doplnkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov na rok 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka oleja na varenie“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek a sušičky prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka stavebného materiálu, farieb a maliarských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc bez púdru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2019 - 31.3.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2019 - 30.6.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2019 - 30.9.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2019 - 31.12.2019

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracovnej obuvi a pracovného oblečenia“
Výzva na predloženie ponuky na Nákup a dodávka oleja na varenie
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, revízií a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vrátane servisu
a odstraňovania nedostatkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka vodárenského a inštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka cukrárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa hardware a software“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka hygienických a dezinfekčných prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Prenájom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie nápojového automatu“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracích prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“


Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2018 - 31.12.2018


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup, dodávka a montáž dreveného nábytku“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej a chladenej hydiny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Evakuačná podložka určená pre rýchly a bezpečný presun klienta“
Výzva na predloženie ponuky na „Prenajom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“
Výzva na predloženie ponuky na „Výmena podlahy za PVC linoleum“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky a prevádzok obslužných činností“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek, sušičiek prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie BOZP, OPP a OŢP“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“
 
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                          prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a
                                                          správa hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,          
                umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                         prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pracích prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou dezinfekčných prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup hygienických prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou čistiacich prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - dodávateľským
                                                         spôsobom“

Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“
Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov, umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa    
                                                   hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej          
                                                   prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazený tovar a šaláty“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pohonných hmôt“

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných                 
                                                         skúšok a servis na VTZ plynových a tlakových“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy a opravy“

Výzva na predloženie ponuky na „Oprava a revízie výťahov“

Výzva na predloženie ponuky na „Záhradný traktor – kosačka trávnikov vrátane príslušenstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Svetelné zdroje, svietidlá a elektroinštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Vodárenský a inštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Spojovací a montážny materiál

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv“

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup repasovaných polohovateľných postelí“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,
                                                          výmena vchodových dverí “


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky,PC,program IVES a správa hardware a
software“


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Oznamujeme zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok , odborných skúšok a
servis na VTZ plynových a tlakových“


Výzva na predloženie ponuky na "Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení"

Výzva na predloženie ponuky na „Podlahová krytina – gumolín a montážne príslušenstvo“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky -
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup Mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mäso a mäsové výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Ovocie a zelenina“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazená hydina“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Paplony a vankuše“

Výzva na predloženie ponuky na „Čistenie,pranie a žehlenie posteľnej bielizne“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „Protipožiarné dvere“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú
dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečné výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Maľovanie interiéru zariadenia“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,výmena vchodových dverí v prevádzke Prašice,výmena časti okien v ZSS Topoľčany “

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „2 ks priemyselné práčky a 2 ks priemyselné sušičky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup počítačovej techniky“

Výzva na predloženie ponuky na „Rekonštrukcia bytového jadra a inštalácia celotieniacích žalúzií a sieťok na oknách“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby – dodávateľským
spôsobom“

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní a nájomných zmlúv za I. štvrťrok 2013
Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Mrazený tovar

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Konzervárenský tovar

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES a správa hardware a software

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Cukrárenské výrobky

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní za rok 2012

Zverejnené: 10.5.2021
Zverejnené: 9.8.2021

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb"

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“

Plán verejného obstarávania na rok 2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2020 - 31.3.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2020- 30.6.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2020- 30.9.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2020- 31.12.2020

Oznam o zámere prenajať prebytočný priestor na prevádzkovanie predajne rozličného tovaru.

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka výživových doplnkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov na rok 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka oleja na varenie“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek a sušičky prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka stavebného materiálu, farieb a maliarských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc bez púdru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2019 - 31.3.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2019 - 30.6.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2019 - 30.9.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2019 - 31.12.2019

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracovnej obuvi a pracovného oblečenia“
Výzva na predloženie ponuky na Nákup a dodávka oleja na varenie
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, revízií a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vrátane servisu
a odstraňovania nedostatkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka vodárenského a inštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka cukrárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa hardware a software“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka hygienických a dezinfekčných prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Prenájom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie nápojového automatu“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracích prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“


Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2018 - 31.12.2018


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup, dodávka a montáž dreveného nábytku“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej a chladenej hydiny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Evakuačná podložka určená pre rýchly a bezpečný presun klienta“
Výzva na predloženie ponuky na „Prenajom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“
Výzva na predloženie ponuky na „Výmena podlahy za PVC linoleum“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky a prevádzok obslužných činností“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek, sušičiek prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie BOZP, OPP a OŢP“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“
 
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                          prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a
                                                          správa hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,          
                umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                         prevádzok obslužných činností“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pracích prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou dezinfekčných prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup hygienických prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej
                                                         prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s
                                                         dodávkou čistiacich prostriedkov

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - dodávateľským
                                                         spôsobom“

Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“
Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov, umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa    
                                                   hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej          
                                                   prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazený tovar a šaláty“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pohonných hmôt“

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných                 
                                                         skúšok a servis na VTZ plynových a tlakových“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy a opravy“

Výzva na predloženie ponuky na „Oprava a revízie výťahov“

Výzva na predloženie ponuky na „Záhradný traktor – kosačka trávnikov vrátane príslušenstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Svetelné zdroje, svietidlá a elektroinštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Vodárenský a inštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Spojovací a montážny materiál

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv“

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup repasovaných polohovateľných postelí“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,
                                                          výmena vchodových dverí “


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky,PC,program IVES a správa hardware a
software“


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Oznamujeme zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok , odborných skúšok a
servis na VTZ plynových a tlakových“


Výzva na predloženie ponuky na "Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení"

Výzva na predloženie ponuky na „Podlahová krytina – gumolín a montážne príslušenstvo“

Výzva na predloženie ponuky na Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky -
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup Mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mäso a mäsové výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Ovocie a zelenina“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazená hydina“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Paplony a vankuše“

Výzva na predloženie ponuky na „Čistenie,pranie a žehlenie posteľnej bielizne“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „Protipožiarné dvere“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú
dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov“

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečné výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Maľovanie interiéru zariadenia“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,výmena vchodových dverí v prevádzke Prašice,výmena časti okien v ZSS Topoľčany “

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „2 ks priemyselné práčky a 2 ks priemyselné sušičky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup počítačovej techniky“

Výzva na predloženie ponuky na „Rekonštrukcia bytového jadra a inštalácia celotieniacích žalúzií a sieťok na oknách“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby – dodávateľským
spôsobom“

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní a nájomných zmlúv za I. štvrťrok 2013
Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Mrazený tovar

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Konzervárenský tovar

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES a správa hardware a software

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Cukrárenské výrobky

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní za rok 2012

Scroll to Top Skip to content