SPROSTREDKOVANÉ SLUŽBY

Naše zariadenie umožňuje svojim obyvateľom využívanie sprostredkovaných služieb podľa individuálnych potrieb a vlastného rozhodnutia.

Neodmysliteľnou súčasťou zariadenia je kaplnka, ktorú obyvatelia využívajú na duševný odpočinok a načerpanie životnej energie.

Obyvatelia sa môžu rozhodnúť či budú využívať sprostredkované služby zariadením, môžu si ich zabezpečiť samostatne alebo im služby zabezpečia rodinní príslušníci vo vlastnej réžii.

Vypočuť si časť stránky

Duchovná starostlivosť

Duchovnú starostlivosť zabezpečujeme v úzkej spolupráci s rímsko-katolíckym kňazom. Poslaním duchovnej služby je vysluhovanie sviatostí zmierenia, Eucharistie, pomazania chorých, sviatostného zaopatrenia.

Sväté omše bývajú vysluhované v prikázané sviatky a každú sobotu v kaplnke zariadenia v čase o 15,30 hodine.

V priestoroch zariadenia poskytuje duchovnú službu aj evanjelická farárka.

Bufet

Všetko potrebné si môžu obyvatelia zakúpiť v bufete, ktorý sa nachádza priamo v zariadení.

Bufet je k dispozícii:
od pondelka do piatka v čase od 09.00 do 14.30 hodiny
v sobotu v čase od 14.00 do 16.00 hodiny

Výber liekov

Obyvatelia môžu využívať aj sprostredkovaný výber liekov, inkontinenčných pomôcok a iných zdravotných pomôcok z lekární, s ktorými spolupracujeme.

Kadernička/holička

Zabezpečujeme aj externé služby kaderníčky/holičky, ktorá je našim obyvateľom k dispozícii:               každý piatok v čase od 09.00 do 16.00 hodiny

Pedikérka

Pedikérka poskytuje služby:
každý pondelok v čase od 09.00 do 13.00 hodiny

Pošta

Listové a balíkové služby, peňažné služby a ostatné služby zabezpečujeme v spolupráci so Slovenskou poštou. Poštová doručovateľka dochádza do zariadenia v pracovné dni.

Fyzioterapia

Širokú škálu poskytovanej fyzioterapie dopĺňajú aj masáže, ktoré realizujú praktikanti zo Strednej zdravotnej školy v Topoľčanoch pod vedením odborných zamestnancov.

Scroll to Top Skip to content