Kariéra

Rozširujeme náš pracovný kolektív o nové pracovné pozície.

Opatrovateľ/ -ka

Úsekový/á opatrovateľ/ka

 • jednozmenný pracovný režim
 • pružná pracovná doba, na základe kolektívnej zmluvy skrátená o 2,5 h týždenne
 • výmera dovolenky navýšená o 10 dní
 • odborne fundovaný pracovný kolektív
 • tímový prístup
 • profesionálne vybavená stravovacia prevádzka a možnosť individuálneho stravovania
 • silná prosociálna politika
 • ďalšie zamestnanecké výhody

Opatrovateľka / Opatrovateľ

možnosť bezplatnej rehabilitácie, 10 dní dovolenky naviac a podobne.

Opatrovateľka / Opatrovateľ

 • tarifná mzda 747,00 €
 • osobný príplatok 100,00 € (po ukončení skúšobnej doby + 30,00 €)
 • príplatok za zmennosť 20,00 €
 • príplatky za nočné služby, soboty, nedele, sviatky, podľa odpracovaných hodín.

možnosť bezplatnej rehabilitácie, 10 dní dovolenky naviac a podobne.

Hlavná sestra

možnosť bezplatnej rehabilitácie, 10 dní dovolenky naviac a podobne.

Sestra

možnosť bezplatnej rehabilitácie, 10 dní dovolenky naviac a podobne.

Fyzioterapeut

– Jednozmenný pracovný režim
– Pracovisko Topoľčany
– Nástupný plat min. 858,50 € plat sa skladá
tarifná mzda 727,00 €
osobný príplatok 100,00 €
kreditovy príplatok 31,50 €
– Poskytujeme zamestnanecké benefity nad rámec zákona, napríklad, možnosť bezplatnej rehabilitácie, 10 dní dovolenky naviac a podobne.

Scroll to Top Skip to content