VÝLET ZÁZRIVÁ

Vypočuť si tuto časť stránky

Vďaka projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, kód projektu 312041BQW2 sme mohli zrealizovať dvojdňový výlet do Zázrivej. Naši klienti si vyskúšali aké je to cestovať vlakom aj autobusom, samostatne variť aj upratovať a v neposlednom rade tráviť čas v malej komunite. Zážitok to bol naozaj veľký, stretli sme sa s meškaním vlaku, orientáciou v neznámom prostredí, ale aj milým ľuďmi, ktorí nám poradili cestu, keď sme sa spýtali. Naši klienti spolupracovali pri príprave a varení gulášu a starali sa o našu krásnu chatu, aby počas celého pobytu bola čistá a uprataná. Tieto tri dni mimo náš „domov“ nám ukázali, čo všetko obnáša samostatný život.

Scroll to Top Skip to content