INMEDIA, s. r. o.
TOPEC, a. s.
HARTMANN-RICO, s. r. o.
HB-DREAM, s.r.o.
REHAKONCEPT, s.r.o.
KIMBERLY-CLARK, s.r.o.
Nadácia PONTISĎAKUJEME !
PharmDr.Jana Nadzamová
pani Ľudmila Šimková
pani Eva Dzibelová
pani Soňa Bačíková
pani Magdaléna Junasová
Ing.Viera Dúcka
pani Marta Podlucká
Mgr.Zuzana Vilinová
Mgr.Anna Ďurinová
pani Mária Fabianová
JUDr.Karol Gerhát
Ing.Ľubomír Bošanský
pani Oľga Mondoková

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Naši sponzori