Režim dňa

Vypočuť si časť stránky
6.00 – 8.00 Ranná toaleta
8.00 – 9.00 Raňajky (vrátane rozdávania desiat)
9.00 – 11.30 Voľno-časové aktivity
-rehabilitácia a fyzioterapia
-sociálna rehabilitácia a sociálna terapia
-záujmová činnosť
10.00 – 11.30 Knižnica a čitáreň
11.30 – 12.30 Obed
12.30 – 14.00 Individuálna sociálna práca
-obedná toaleta
14.00 – 15.00 Organizovaná skupinová záujmová práca
-nácviky spevácko-dramatického súboru DOMOVNÍČEK
-práca redakčnej rady časopisu MÔJ DOMOV
15.00 – 15.30 Olovrant
15.30 – 17.00 Osobné voľno
17.00 – 18.00 Večera
18.00 – 22.00 Osobné voľno
-pozeranie televízie
-spoločenské posedenia
-spoločenské zábavy
-večerná toaleta
22.00 – 06.00 Nočný kľud
Scroll to Top Skip to content