Prijaté opatrenia v súvislosti s COVID – 19

Vypočuť si tuto časť stránky

„Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je na základe
Príkazu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., subjektom hospodárskej mobilizácie. Ako subjekt hospodárskej mobilizácie máme vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie = Plán krízových opatrení

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S COVID-19 VO VZŤAHU K ZAMESTNANCOM A OSTATNÝM NÁVŠTEVÁM 

 

Scroll to Top Skip to content