Obmedzenie návštev

Vypočuť si tuto časť stránky

Dňom 20.7.2022, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, bude miesto poskytovania Topoľčany, až do odvolania, uzavreté pre návštevy. V mieste poskytovania Prašice zostávajú návštevy povolené.

  • Svojich príbuzných môžete kontaktovať telefonicky na telefónnych číslach:
    • Tím 1 (A budova, 1. a 2. poschodie) – 0908 031 022 
    • Tím 2 (A budova, 3. a 4. poschodie) – 0908 228 807
    • Tím B (B budova, 1. až 4. poschodie)  – 0908 031 124
  • Svojim príbuzným môžete ponechať balík na vrátnici zariadenia.

O umožnení návštev Vás budeme včas informovať.

Scroll to Top Skip to content