Obrázok k povoleniu návštev

Obnovenie návštev v mieste poskytovania Topoľčany

Vypočuť si tuto časť stránky

S potešením Vám oznamujeme, že miesto poskytovania sociálnych služieb v Topoľčanoch sa od 28.07.2022, otvára návštevám. Pre návštevy platia nasledujúce pravidlá:

  • návštevník sa zapíše na vrátnici alebo odovzdá vyplnené čestné prehlásenie,
  • návštevník musí byť testovaný (antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín) alebo prekonaný (najviac 6 mesiacov od prekonania Covidu), alebo očkovaný (maximálne rok dozadu),
  • povinná je dezinfekcia rúk a prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom počas celej návštevy.
Scroll to Top Skip to content