Ďakujeme Nadácii EPH!

Vypočuť si tuto časť stránky

„Ďakujeme Nadácii EPH! Vďaka nej sme zakúpili výbornú pomôcku, ktorá pomáha našim imobilným seniorom presúvať sa.“

Scroll to Top Skip to content