Našou víziou je
byť bezpečným
DOMOVOM
pre všetkých jeho obyvateľov,
spolupodieľať sa na tvarovaní atmosféry vzájomnej podpory, partnerských vzťahov,
vytvárať prostredie istoty a dôstojnosti, empatickým, citlivým prístupom,
rozmanitými činnosťami.

„Vybudovať loď neznamená tkať plachty, kovať klince,
študovať hviezdy, ale prebudiť lásku k moru.“
(Antoine Saint Exupéry)


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Vízia