Plán verejného obstarávania na rok 2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2020 - 31.3.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2020- 30.6.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2020- 30.9.2020
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.10.2020- 31.12.2020

Oznam o zámere prenajať prebytočný  priestor na prevádzkovanie predajne rozličného tovaru.

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka výživových doplnkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečných výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov - 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov na rok 2021“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka oleja na varenie“
Výzva na predloženie ponuky na „Povinné  školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na
„Zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka kancelárských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek a sušičky prádla s napojením na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka stavebného materiálu, farieb a maliarských potrieb“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc bez púdru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2020