Plán verejného obstarávania na rok 2019

Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.04.2019 - 30.6.2019
Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.07.2019 - 30.9.2019Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliekárenských  výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracovnej obuvi a pracovného oblečenia“

Výzva na predloženie ponuky na Nákup a dodávka oleja na varenie
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka spojovacieho  materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, revízií a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vrátane servisu
a odstraňovania nedostatkov

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka svetelných zdrojov, svietidiel a elektroinštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka vodárenského a inštalačného materiálu“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka kancelárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka konzervárenského tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka hygienických a dezinfekčných prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pracích prostriedkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Prenájom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov na umiestnenie nápojového automatu“
Výzva na predloženie ponuky na „Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2019