Súhrnná správa o priebehu verejného obstarávania od 01.01.2018 - 31.12.2018


Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mlieka a mliečnych  výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup, dodávka a montáž dreveného nábytku“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej a chladenej hydiny“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazeného tovaru a šalátov“
Výzva na predloženie ponuky na „Evakuačná podložka určená pre rýchly a bezpečný presun klienta“
Výzva na predloženie ponuky na „Prenajom formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“
Výzva na predloženie ponuky na „Výmena podlahy za PVC linoleum“
Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky a prevádzok obslužných činností“
Výzva na predloženie ponuky na
„Povinné školenie zamestnancov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z.“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka potravinárskeho tovaru“
Výzva na predloženie ponuky na
„Servis a oprava profesionálnych pračiek, sušičiek prádla s napojením    na plyn“
Výzva na predloženie ponuky na
„Komplexné zabezpečenie BOZP, OPP a OŢP“
Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Výzva na predloženie ponuky na
„Stavebný materiál, keramický obklad, lepiaca a škarovacia hmota,
farby, laky, maliarské potreby“

Výzva na predloženie ponuky na
„Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby“

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2018