Výzva na predloženie ponuky na „Nákup a dodávka mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na
„Domáce potreby pre vybavenie stravovacej prevádzky a
                                                          prevádzok obslužných činností“


Výzva na predloženie ponuky na
„Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a
                                                          správa hardware a software“


Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka potravinárského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup a dodávka konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na
„Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Oznam - „Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,          
                umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na
„Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na
„Domáce    potreby    pre    vybavenie    stravovacej    prevádzky  a
                                                         prevádzok obslužných činností“


Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup pracích prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na
Vypracovanie   analýzy   správnej   výrobnej   praxe   stravovacej
                                                         prevádzky   -   HACCP,   dezinfekčného   a   hygienického   plánu  s
                                                         dodávkou dezinfekčných prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup hygienických prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na
Vypracovanie    analýzy   správnej   výrobnej   praxe   stravovacej  
                                                         prevádzky   -   HACCP,   dezinfekčného   a   hygienického   plánu   s
                                                         dodávkou čistiacich prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na
„Poskytovanie   pracovnej   zdravotnej   služby    -  dodávateľským
                                                         spôsobom“


Výzva na predloženie ponuky na
„Farby, laky a maliarské potreby“

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2016