Výzva na predloženie ponuky na „Farby, laky a maliarské potreby“

Oznam -
„Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov, umiestnenie nápojového automatu“

Výzva na predloženie ponuky na „Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky - HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích, hygienických a dezinfekčných prostriedkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis a oprava profesionálnych pračiek“

Výzva na predloženie ponuky na „Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“

Výzva na predloženie ponuky na „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup cukrárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Servis kancelárskej techniky, PC, program IVES a správa    
                                                  
hardware a software“

Výzva na predloženie ponuky na „Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej          
                                                  
prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na „Mrazený tovar a šaláty“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup konzervárenských výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mäsa a mäsových výrobkov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup ovocia a zeleniny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup mrazenej hydiny“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup pohonných hmôt“

Výzva na predloženie ponuky na „Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok, odborných                 
                                                         skúšok a servis na VTZ plynových a tlakových“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Stavebné úpravy a opravy“

Výzva na predloženie ponuky na „Oprava a revízie výťahov“

Výzva na predloženie ponuky na „Záhradný traktor – kosačka trávnikov vrátane príslušenstva“

Výzva na predloženie ponuky na „Svetelné zdroje, svietidlá a elektroinštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Vodárenský a inštalačný materiál“

Výzva na predloženie ponuky na „Spojovací a montážny materiál

Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečne výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv“

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Oznam -
„Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup repasovaných polohovateľných postelí“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,
                                                          výmena vchodových dverí “
„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2015