Výzva na predloženie ponuky na „Nákup domácich potrieb pre vybavenie stravovacej prevádzky“

Výzva na predloženie ponuky na
„Servis kancelárskej techniky,PC,program IVES a správa hardware a
software“


Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup cukrárenských výrobkov“

Oznamujeme
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky na
„Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok , odborných skúšok a
servis na VTZ plynových a tlakových“


Výzva na predloženie ponuky na
"Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení"

Výzva na predloženie ponuky na
„Podlahová krytina – gumolín a montážne príslušenstvo“

Výzva na predloženie ponuky na
Vypracovanie analýzy správnej výrobnej praxe stravovacej prevádzky -
HACCP, dezinfekčného a hygienického plánu s dodávkou čistiacich, pracích a   dezinfekčných prostriedkov


Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup konzervárenského tovaru“

Výzva na predloženie ponuky na
„Nákup Mrazeného tovaru a šalátov“

Výzva na predloženie ponuky na
„Mäso a mäsové výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na
„Ovocie a zelenina“

Výzva na predloženie ponuky na
„Potraviny“

Výzva na predloženie ponuky na
„Mrazená hydina“

Výzva na predloženie ponuky na „Kancelárske potreby a papier“

Výzva na predloženie ponuky na „Deratizácia a dezinsekcia“

Výzva na predloženie ponuky na „Paplony a vankuše“

Výzva na predloženie ponuky na „Čistenie,pranie a žehlenie posteľnej bielizne“

Výzva na predloženie ponuky na „Pracovné odevy“

Výzva na predloženie ponuky na
„Stravné lístky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „Protipožiarné dvere“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú
dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov“


Výzva na predloženie ponuky na „Mlieko a mliečné výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na
„Maľovanie interiéru zariadenia“

Výzva na predloženie ponuky na „Dovymieňanie okien za plastové vrátane mreží,výmena vchodových dverí v prevádzke Prašice,výmena časti okien v ZSS Topoľčany “

Výzva na predloženie ponuky na „Pekárenské výrobky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup matracov“

Výzva na predloženie ponuky na „2 ks priemyselné práčky a 2 ks priemyselné sušičky“

Výzva na predloženie ponuky na „Nákup počítačovej techniky“

Výzva na predloženie ponuky na „Rekonštrukcia bytového jadra a inštalácia celotieniacích žalúzií a sieťok na oknách“

Výzva na predloženie ponuky na „Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby – dodávateľským
spôsobom“

Verejné obstarávaie 2012

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2014