Prehľad uzatvorených zmlúv vo verejnom obstarávaní a nájomných zmlúv
za I. štvrťrok 2013
Verejné obstarávaie 2012

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2013