Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Mrazený tovar

Oznamujeme:
Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou  Konzervárenský tovar

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou
Servis kancelárskej techniky, PC, programov IVES a správa hardware a software

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Komplexné zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ plynových a tlakových

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou Cukrárenské výrobky

Oznamujeme: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov


Verejné obstarávaie 2012

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Verejné obstarávanie 2012