Celková kapacita zariadenia je: 264 miest.
Z toho: 242 miest - Topoľčany
               22 miest - Prašice

Rozdelenie kapacity podľa služieb:
Špecializované zariadenie - 188 miest
Domov sociálnych služieb - 26 miest
Zariadenie pre seniorov - 40 miest
Útulok - 3 miesta
Domov na pol ceste - 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania - 6 miest

Aktuálna naplnenosť podľa služieb:
Špecializované zariadenie - obsadených  188 miest
Domov sociálnych služieb - obsadených 26 miest
Zariadenie pre seniorov - obsadených 40 miest
Útulok - obsadené 3 miesta
Domov na pol ceste -  obsadené 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania -  obsadených 6 miest

Počet čakateľov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
Špecializované zariadenie - 38
Domov sociálnych služieb - 2
Zariadenie pre seniorov - 36
Útulok - 9
Domov na pol ceste - 1
Zariadenie podporovaného bývania - 4

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Aktuálny stav miest a počet čakateľov