Celková kapacita zariadenia je: 264 miest.
Z toho: 242 miest - Topoľčany
               22 miest - Prašice

Rozdelenie kapacity podľa služieb:
Špecializované zariadenie - 188 miest
Domov sociálnych služieb - 26 miest
Zariadenie pre seniorov - 40 miest
Útulok - 3 miesta
Domov na pol ceste - 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania - 6 miest

Aktuálna naplnenosť podľa služieb:
Špecializované zariadenie - obsadených  151 miest
Domov sociálnych služieb - obsadených 58 miest
Zariadenie pre seniorov - obsadených 39 miest
Útulok - obsadené 3 miesta
Domov na pol ceste -  obsadené 1 miesto
Zariadenie podporovaného bývania -  obsadených 6 miest

Počet čakateľov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
Špecializované zariadenie - 42
Domov sociálnych služieb - 1
Zariadenie pre seniorov - 28
Útulok - 8
Domov na pol ceste - 0
Zariadenie podporovaného bývania - 1

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Aktuálny stav miest a počet čakateľov