6.00 -  8.00    Ranná toaleta
8.00 -  9.00    Raňajky (vrátane rozdávania desiat)
9.00 - 11.30    Voľno-časové aktivity

                      -rehabilitácia a fyzioterapia
                      -sociálna rehabilitácia a sociálna terapia
                      -záujmová činnosť
10.00 - 11.30  Knižnica a čitáreň
11.30 - 12.30  Obed
12.30 - 14.00  Individuálna sociálna práca

                      -obedná toaleta
14.00 - 15.00  Organizovaná skupinová záujmová práca
                      -nácviky spevácko-dramatického súboru DOMOVNÍČEK
                      -práca redakčnej rady časopisu MÔJ DOMOV
15.00 - 15.30  Olovrant
15.30 - 17.00  Osobné voľno
17.00 - 18.00  Večera
18.00 - 22.00  Osobné voľno 

                      -pozeranie televízie
                      -spoločenské posedenia
                      -spoločenské zábavy
                      -večerná toaleta
22.00 - 06.00  Nočný kľud„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Režim dňa