Rehabilitácia a fyzioterapia
WP_20171218_13_15_51_Pro
V ZSS máme možnosť práce na ambulancii a na lôžkach kde bývajú klienti.


Rehabilitácia prístrojom Artromot K1 Standard t.j. moderná programovateľná motodlaha kolenného a bedrového kĺbu riadená ďiaľkovým ovládačom. 
             Výhody motodlahy:
                   -
velmi rýchle nastavenie motodlahy na anatomické rozmery pacienta
                        
-zaručený anatomicky správny pohyb končatiny
                   -plynulé nastavenie rýchlosti až do 210°/ min.
                   -maximálny rozsah pohybu v kolennom klľbe od -10° v extenzii do 120° vo flexii
                   -plynulé nastavenie rozsahu pohybu podľa potrieb pacienta
                   -podpery stehna, lýtka a topánky
                   -prístroj je indikovaný k ošetreniu väčšiny poranení, postoperatívnych stavov a
                           onemocnení kolenného a bedrového kľbu
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH.

Na  ambulancii
aplikujeme:  -elektroliečbu (diadinamik, jonoforéza, prok. jonoforéza)
                                          -vodoliečbu (vaničkový malý kúpeľ s prísadami)
                                          -svetloterapiu
                                          -termoterapiu
                                          -magnetoterapiu
                                          -masáže (masážne prístroje a kreslá)

Na ambulanciu chodia väčšinou klienti chodiaci,alebo ktorých si privezieme na vozíčku. Pomáhame:
napr. klientom s bolesťami chrbtice kĺbov,svalov,klienti po náhlej cievnej mozgovej príhode,   Morbus Bechterev,  Totalne endoprotézy,alebo len na zlepšenie fyzickej aktivity.

Na lôžkovej časti je prvoradou úlohou naučiť klienta samostatnosti a sebestačnosti. Klienti sa cvičia v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Cvičíme:
- aktívne, pasívne cviky                                                                                     
- dychová gymnastika
- náuka sedenia, postavenia
- chôdza za pomoci rôznych pomôcok (štvorkolky, G-aparáty,barle).
Cvičenie závisí od diagnózy s ktorou klient príde.

Samostatnou jednotkou sú skupinové cvičenia s posilňovacími gumami, ktoré vzniklo na podnet„Slovenského Orla“. Posilňovacie gumy využívame na:
1.Skupinové cvičenie s posilňovaním HK spojené s dychovou gymnastikou a sú prevádzané na 
   chodbách zariadenia.
2.Cvičenie imobilných klientov na lôžkach.
Spolupráca so Slovenským orlom nám prináša rôzne výhody čo sa týka športových aktivít. Jednou z nich je aj zriadenie telocvične s rebrinami,žinenkami,stepermi,lavičkami za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Klientov sa snažíme motivovať k zlepšeniu fyzickej aktiviy aby sa zúčastňovali v čo najväčšom počte. Čo vplýva aj na dobrú psychickú pohodu.


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Rehabilitácia a fyzioterapia