„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Referencie
 
Ďakovné listy a poďakovania:

         Dňa 23.11.2015 nám pán Dr. Leonard Pavlík takýmto krásnym listom poďakoval nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu za vynaloženú starostlivosť a úsilie pri opatrovaní jeho dvoch sestier.
          Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje Dr. Leonardovi Pavlíkovi za jeho úprimný list.

           Klik na poďakovanie


          V mesiaci apríl 2015 bolo v novinách MY DNEŠOK uverejnené poďakovanie zamestnacom Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany od pozostalej rodiny pána Stanislava Sasáka.
          Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pozostalej rodine pána Stanislava Sasáka za ich poďakovanie uverejnené v novinách MY DNEŠOK.

          Klik na poďakovanie


         Dňa 23.5.2014 nám pani Mgr. Marta Kamodyová takýmto krásnym listom poďakovala nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu, a ktorý taktiež adresovala aj nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju, konkrétne pánovi Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja.
         Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pani Mgr. Marte Kamodyovej za jej úprimný list.

          Klik na list pani Mgr. Marty Kamodyovej k nahliadnutiu
- Projekt pre deti z detských domovov skončil úspešne
     Vydané 27. 1. 2015 o 7:26 Autor: Ondrej Šomodi
- Topoľčianski seniori zažijú ďalšie voľby
      Vydané 14. 1. 2015 o 9:14 Autor: Ondrej Šomodi
- Deťom z domovov pomáhajú postaviť sa na vlastné nohy
     Vydané 11. 9. 2013 o 13:06 Autor: Ondrej Šomodi
Písali o nás aj v My noviny, Pardon
OCENENIE SOCIÁLNY ČIN ROKA 2012 (VIDEO)
V októbri 2013 sme si boli v Brne prevziať ocenenie Poslanie opatrovať za najlepší príbeh roka

Prečítajte si príbeh
OCENENIE PRE NAŠE ZARIADENIE
Poďakovanie:

         Dňa 24.1.2020 nám pani Alena Penzešová takýmto krásnym listom poďakovala nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu, a ktorý taktiež adresovala aj nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju, konkrétne pánovi Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja.
         Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pani Alene Penzešovej za jej úprimný list.

          Klik na zobrazenie listu
                  Župné ozveny:
Jún 2018         Kraj investoval do stravovacej prevádzky                       Orginál (PDF)
Marec 2017      Tam, kde sú srdcia široké, nie je dom nikdy tesný                Orginál (PDF)    
Január 2017     Čarovné a obdivuhodné                                               Orginál (PDF)