Projekty

Na základe vyhlásených výziev sa zapájame do projektovej činnosti. Vďaka tejto našej aktivity sme získali finančné prostriedky na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, od rôznych organizácií a Nadácií.

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
      - dotácia na polohovateľné kreslá pre imobilných a čiastočne mobilných klientov

      - dotácia na deväť-miestny osobný automobil so zabezpečením prevozu aj pre prijímateľov sociálnych služieb na invalidných vozíkom

      - dotácia na závesný zdvíhací systém pre miesta poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj            Prašice

      - finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19

      - finančný príspevok na „infekčný príplatok“ pre zamestnancov v období pandémie

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

dotácia na mzdové finančné prostriedky vo vytvorených chránených dielňach a pracoviskách pre 5 pracovných miest
dotácia na mzdové finančné prostriedky na zamestnávanie 9 zamestnancov


3. Nadácia EPH

Motodlaha - prístroj na cvičenie kolenného a bedrového kĺbu

4. HARTMANN-RICO, spol. s r. o. Bratislava

Prístroj na fyzioterapiu elektroliečbou

5. Grantový program "Nadácia Orange"
     - finančný príspevok na  zamedzenie šíreniu vírusu COVID-19


6. Grantový program "Henkel Seniorom"
     - finančný príspevok na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Projekty