Projekty

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
    - dotácia na polohovateľné kreslá pre imobilných a čiastočne mobilných klientov

2. Nitriansky samosprávny kraj
    - automatická práčka do práčovne na budove B
    - umývačka riadu do výdajne stravy v jedálni
    - kotol do kotolne v Prašiciach
    - rekonštrukcia a výmena dvoch výťahov na P. O. Hviezdoslava
    - rekonštrukcia balkónov na P. O. Hviezdoslava

3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
    - vytvorenie chránenej dielne v priestoroch knižnice a čitárne - vytvorenie pracovného miesta
      + finančné prostriedky na počítač s príslušenstvom, tlačiareň a kopírovací stroj
    - vytvorenie dvoch chránených dielní roku 2013
    - mzdové prostriedky na vytvorenie 14 pracovných miest


3. Nadácia MEMORY v spolupráci s Nadáciou VÚB
    - "Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou  - Spoločenská
      zodpovednosť firiem" + odborné vzdelávanie dvoch pracovníkov v roku 2012
      + odborné  vzdelávanie jedného pracovníka v roku 2013


4. SLOVENSKÝ OROL  kresťanská telovýchovná a športová organizácia
     - projekt ozdravenia populácie:  Pod krídlami Orla

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Projekty