Opatrovateľská starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná našimi opatrovateľmi, pod vedením zdravotných sestier

Opatrovateľské úkony = starostlivosť o klienta podľa stupňa odkázanosti. Tvoria ich:

- hygienická starostlivosť
- kúpeľ, sprchovanie
- podávanie jedla a kŕmenie chorých
- starostlivosť o osobné šatstvo, o kuchynky
- pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
- výmena inkontinenčných pomôcok
- polohovanie
- nácvik základných sebaobslužných činností
- sprevádzanie  klientov na kultúrne a spoločenské akcie
- sprevádzanie k lekárovi a pod.


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Opatrovateľská starostlivosť