Naše zariadenie umožňuje svojim obyvateľom využívanie sprostredkovaných služieb podľa individuálnych potrieb a vlastného rozhodnutia.

Neodmysliteľnou súčasťou zariadenia je kaplnka, ktorú obyvatelia využívajú na duševný odpočinok a načerpanie životnej energie.

Duchovnú starostlivosť zabezpečujeme v úzkej spolupráci s rímsko-katolíckym kňazom. Poslaním duchovnej služby je vysluhovanie sviatostí zmierenia, Eucharistie, pomazania chorých, sviatostného zaopatrenia.

Sväté omše bývajú vysluhované v prikázané sviatky a každú sobotu v kaplnke zariadenia v čase o 15,30 hodine.

V priestoroch zariadenia poskytuje duchovnú službu aj evanjelická farárka.

Všetko potrebné si môžu obyvatelia zakúpiť v bufete, ktorý sa nachádza priamo v zariadení.

Bufet  je k dispozícii:
                            od pondelka do piatka v čase od 09.00 do 14.30 hodiny
                                     v sobotu v čase od  14.00 do 16.00 hodiny

Obyvatelia môžu využívať aj sprostredkovaný výber liekov, inkontinenčných pomôcok a iných zdravotných pomôcok z lekární, s ktorými spolupracujeme.

Zabezpečujeme aj
externé služby kaderníčky/holičky, ktorá je našim obyvateľom k dispozícii:               každý štvrtok v čase od 09.00 do 16.00 hodiny

Pedikérka poskytuje služby:
                               každý pondelok v čase od 09.00 do 13.00 hodiny


Listové a balíkové služby, peňažné služby a ostatné služby zabezpečujeme v spolupráci
so Slovenskou poštou. Poštová doručovateľka dochádza do zariadenia v pracovné dni.

Širokú škálu poskytovanej fyzioterapie dopĺňajú aj masáže, ktoré realizujú
praktikanti zo Strednej zdravotnej školy v Topoľčanoch pod vedením odborných zamestnancov.

Obyvatelia sa môžu rozhodnúť či budú využívať sprostredkované služby zariadením, môžu si ich zabezpečiť samostatne alebo im služby zabezpečia rodinní príslušníci vo vlastnej réžii.

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


SPROSTREDKOVANÉ SLUŽBY