Naše zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí, plnom zelene. Jeho súčasťou je veľký areál a nádvorie lemované chodníkmi a lavičkami. Areál tvoria kríky, stromy, kvetinové záhony ako aj malé záhradky, ktoré slúžia klientom.

O areál sa stará šikovný
záhradník, v spolupráci s ochotnými klientmi.

V strede areálu stoja dve päť-podlažné budovy. Každá budova má dva výťahy. V každej budove sú:

1. jednoizbové byty -
súčasťou je kuchynka, WC, kúpeľňa a balkón. V jednoizbových bytoch bývajú prevažne po dvaja klienti;

2. dvojizbové byty -
tvorené tzv. bunkovým typom bývania. Súčasťou bunky je jedna menšia izba, kde býva samostatne jeden klient, jedna väčšia izba, kde bývajú dvaja klienti, vrátane kuchynky, balkóna, WC a kúpeľne.

Pre imobilných klientov a klientov odkázaných na invalidný vozík je určená samostatná veľká bezbariérová kúpeľňa na prízemí budovy.


Vstup do areálu zariadenia je zabezpečený našimi
vrátnikmi:

- v letnom období - v čase od 6.00 h do 22.00 h
- v zimnom období - v čase od 6.00 h do 20.00 h

V nočných hodinách je vstup do zariadenia zabezpečený automatickým vrátnikom a kamerou, riadený nočnou ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou priamo z inšpekčnej izby.
UBYTOVANIE
KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO       

Kaderníčka poskytuje služby ako sú holenie, strihanie, trvalé, farbenie vlasov a iné služby každý

Utorok a Štvrtok    14,30-19,00


PEDIKÚRA
        
Pedikúru dochádza do zariadenia vykonávať externá pracovníčka každý

Pondelok
RÍMSKO - KATOLÍCKE BOHOSLUŽBY      

SOBOTA: 15,30 hod. svätá omša  v našej kaplnke
Prikázané sviatky: podľa vyhlásenia pána farára

Prvý PIATOK v mesiaci: 9, 00  hod svätá  spoveď


EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY      

SOBOTA  každý tretí týždeň: 14,00 hod v spoločenskej miestnosti v budove B na 2 poschodí
     





„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Občianska vybavenosť