Lekár Ambulancia Ordinačné dni
MUDr. Divinec Všeobecný lekár Pondelok - piatok
podľa potreby
MUDr. Knížat Psychiater Streda
MUDr. Švajlenová Všeobecný lekár Utorok a štvrtok
MUDr. Hupka Všeobecný lekár Pondelok *ZSS Prašice

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Lekárska starostlivosť