Lekár Ambulancia Ordinačné dni
MUDr. Divinec Všeobecný lekár Pondelok a piatok
MUDr. Pršanová Psychiater Streda
MUDr. Sílešová Diabetológ Streda         
MUDr. Švajlenová Všeobecný lekár Utorok a štvrtok
MUDr. Hupka Všeobecný lekár Pondelok *ZSS Prašice

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Lekárska starostlivosť