Projekty
Zriaďovateľom „Môj domov“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany je Nitriansky samosprávny kraj. Rozpočet schvaľuje Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Okrem dotácie na bežný rozpočet zabezpečuje aj investície prostredníctvom kapitálového rozpočtu.

  
- rekonštrukcia dvoch zastaralých výťahov

- inštalácia dieselagregátov na zrekonštruované výťahy
- rekonštrukcia balkónov
- kompletná rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky
- rekonštrukcia a zateplenie striech v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice
- kompletná výmena opotrebovaných drevených okien za plastové v oboch miestach poskytovania sociálnych služieb Topoľčany aj Prašice
- výmena dverí na obytných jednotkách za protipožiarne uzávery v Prašiciach
- výmena vstupných  dverí a dverí na chodbách ubytovacej aj prevádzkovej časti v Topoľčanoch
- inštalácia signalizačného systému pacient - sestra, v mieste poskytovania sociálnych služieb Topoľčany
- rekonštrukcia elektroinštalácie


„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Investície