-dôstojnosť, úcta, rešpekt
-citlivosť a empatia
-čestnosť
-dôveryhodnosť
-zodpovednosť
-vzťahy partnerstva
-tímovosť

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Hodnoty
Zmysel našej existencie je vyjadrený nielen v poslaní, ale odráža sa aj v hodnotách, ktoré sú pre naše zariadenie dôležité a na základe ktorých sa orientujeme pri poskytovaní sociálnych služieb. Hodnotový rámec napĺňania nášho poslania tvorí