Zverejnené dňa 10.4.2018 podla zákona č. 448/2008 §72 ods. 20
Zverejnené dňa 26.2.2019 podla zákona č. 448/2008 §72 ods. 20
Slobodný prístup k informáciám
Zverejnené dňa 18.2.2020 podla zákona č. 448/2008 §72 ods. 20
Zverejnené dňa 18.2.2020 podla zákona č. 448/2008 §72 ods. 20

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Dokumenty
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)