Podrobný rozpis cien nájdete v Internom cenníku ,
platný k 1. 10. 2018

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Cenník služieb