„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ďakovné listy a poďakovania
          Dňa 23.11.2015 nám pán Dr. Leonard Pavlík takýmto krásnym listom poďakoval nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu za vynaloženú starostlivosť a úsilie pri opatrovaní jeho dvoch sestier.
          Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje Dr. Leonardovi Pavlíkovi za jeho úprimný list.

           Klik na poďakovanie

          V mesiaci apríl 2015 bolo v novinách MY DNEŠOK uverejnené poďakovanie zamestnacom Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany od pozostalej rodiny pána Stanislava Sasáka.
          Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pozostalej rodine pána Stanislava Sasáka za ich poďakovanie uverejnené v novinách MY DNEŠOK.

          Klik na poďakovanie         

         Dňa 23.5.2014 nám pani Mgr. Marta Kamodyová takýmto krásnym listom poďakovala nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu, a ktorý taktiež adresovala aj nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju, konkrétne pánovi Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja.
         Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pani Mgr. Marte Kamodyovej za jej úprimný list.


          Klik na list pani Mgr. Marty Kamodyovej k nahliadnutiu

<<  Späť >>