„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          Dňa 23.5.2014 nám pani Mgr. Marta Kamodyová takýmto krásnym listom poďakovala nášmu zariadeniu sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany a jeho celému kolektívu, a ktorý taktiež adresovala aj nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju, konkrétne pánovi Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja.
      Zariadenie sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“ Topoľčany veľmi pekne ďakuje pani Mgr. Marte Kamodyovej za jej úprimný list.

Klik na list pani Mgr. Marty Kamodyovej k nahliadnutiu
Ďakovné listy a poďakovania