„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Prijaté opatrenia v súvislosti s COVID - 19
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany je na základe
Príkazu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., subjektom hospodárskej mobilizácie. Ako subjekt hospodárskej mobilizácie máme vypracovaný
Plán riešenia krízovej situácie =
Plán krízových opatrení