OCENENIE PRE NAŠE ZARIADENIE
V októbri sme si boli v Brne prevziať ocenenie Poslanie opatrovať za najlepší príbeh roka 2013

Prečítajte si príbeh
A písali o nás aj v My noviny, Pardon
Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z. z.:
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
ZARIADENIE PRE SENIOROV
ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA
Sme rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
so sídlom na P. O. Hviezdoslava 66 v Topoľčanoch.
Sociálne služby poskytujeme formou:
- pobytovou celoročnou
- pobytovou týždennou
- ambulantnou dennou
IČO:  42118727          DIČ: 2022567723
Zriaďovateľ:
NITRIANSKY samosprávny kraj

„MÔJ DOMOV" TOPOĽČANY
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V O Ľ N É   P R A C O V N É   M I E S T A   -   KARIERA
OCENENIE SOCIÁLNY ČIN ROKA
Spolupráca
 
Novinky z oblasti sociálnych vecí
ŽUPNÉ OZVENY:
Jún 2018         Kraj investoval do stravovacej prevádzky                       Orginál (PDF)
Marec 2017      Tam, kde sú srdcia široké, nie je dom nikdy tesný                Orginál (PDF)    
Január 2017     Čarovné a obdivuhodné                                               Orginál (PDF)